• عبدالله و محمداکبری و آرزوی محال فتح بامیان
  ۱۳۹۴ سه شنبه ۱۲ جوزا

  عبدالله و محمداکبری و آرزوی محال فتح بامیان

  اکبر شادمان
  (۰) نظر

  واقعیت آن است که عبدالله عبدالله و وابستگان شورای نظار هرگز با هزاره‌ها و خط رهبر شهید تعامل صادقانه نمی‌کنند. از گل گذاشتن بر جلو تندیس رهبرشهید و «شهید عدالت» خواندن مزاری، اگر بگذریم، عبدالله رفته رفته دقیقاً پای خویش را جای پای مسعود و ربانی در دهة هفتاد می‌گذارد...

 • رابطۀ سنت و مدرنیسم در افغانستان
  ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۱ جوزا

  رابطۀ سنت و مدرنیسم در افغانستان

  محمد انور رحیمی
  (۰) نظر

  افغانستان تنها سرزمینی است که تا کنون نسبت خود را با مدرنیسم مشخص نکرده است. سلسلۀ قبیلوی سدوزایی پروندۀ دیرپای پیوند فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان را – که در قالب جغرافیای گستردۀ خراسان شکل گرفته بود – ضربۀ اساسی وارد کرد...

 • تأثیر شهری بودن بر انتخاب بامیان به عنوان مرکزفرهنگی جنوب آسیا (سارک)
  ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۱ جوزا

  تأثیر شهری بودن بر انتخاب بامیان به عنوان مرکزفرهنگی جنوب آسیا (سارک)

  احمد علی راشد
  (۰) نظر

  در آماده‌سازی بامیان به عنوان مرکز فرهنگی کشورهای جنوب‌آسیا «سارک» همه مردم افغانستان سهم گیرند و در جشن نام‌گذاری این ولایت، باید از هرگوشه کشور مردم حضور پررنگ داشته باشند و رسم و رواج‌های آنان در این جشن به نمایش گذاشته شود تا در این جشن، هم‌گرایی و هم‌دلی مردم افغانستان نیز به نمایش گذاشته شود...

 • تقلیل هویت هزاره به شیعه طرح دشمن بوده است
  ۱۳۹۴ شنبه ۹ جوزا

  تقلیل هویت هزاره به شیعه طرح دشمن بوده است

  محمد کاظم دادفر
  (۳) نظر

  تقلیل هزاره به شیعه سبب گردید تا میان هزاره های سنی، اسماعلیه و شیعه نوعی روحیه ای بدبینی و غیر خودی ایجاد شود. این تقلیل هویت سبب گردید که هزاره های سنی هویت هزاره گی شان، تحت اجبار و استبداد قدرت حاکم از آنان صلب و اجباراً هویت های بیگانه را پذیرا گردیدند...

 • به انتخاب سردبیر
 • کتابخانه مجازی
 • نامه های از کابل
نظرسنجی