• شکوه غربت شکوه غربت
  • نویسنده : علی امیری
  • نظرات : 46
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۲ اسد

  روح الله غریب، بیگانه و محذوف است. اما غریبِ شکوه‌مند، بیگانۀ آشنا و چهرۀ محذوفی که به نیروی اراده خود را تثبیت می‌کند. در منطق مناسبات اجتماعی امروز او نباید باشد، اما هست. و همین است که مدال برنز او را برتر از صدها طلا کرده است. روح الله با غربت دیر پا و دیرینه سال خود به مدال خود ارج داده است. او افتخارمدال، آب روی غریبی و شکوه غربت است. او با صبر و پشت‌کار کیمیاگری می‌کند. از رنج توفیق می زایاند، غربت را به حسرت بدل می‌کند و تبعیض را به رؤیا.

 • پروفیسورحسین راموزی لعلی، داعی اجل رالبیک گفت پروفیسورحسین راموزی لعلی، داعی اجل رالبیک گفت
  • نویسنده : جمهوری سکوت
  • نظرات : 36
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ شنبه ۱۰ سرطان

  پروفیسور راموزی لعلی، بیش از سی سال در دانشگاه های معتبر افغانستان وآلمان به حیث یک کادر برجسته علمی به تدریس مشغول بود. پروفیسور راموزی لعلی، درکنار تدریس، چندین کتاب را نیز در بخش های ریاضی، فیزیک، برق و مغناطیس به زبان فارسی و همچنان چهار جلد کتاب معتبر علمی را دربخش های فیلترهای دیجیتالی، علوم کامپیوتر وتکنالوژی به زبان آلمانی نوشته است. همچنان کتاب ارزشمند وعلمی را بنام " فزیک جامد " از زبان آلمانی به فارسی ترجمه نموده است. پروفیسور راموزی لعلی در عین زمان سمت مشاور مبارزه با فساد اداری را نیز به عهده داشت...

 • روزِ عدالت روزِ عدالت
  • نویسنده : جمهوریِ سکوت
  • نظرات : 12
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ پنج شنبه ۴ جوزا

  روز عدالت، روز مویه و زاری نیست. روز شور ديونوسوسي و شادي و رقص و دمبوره است. مزاری، این اثولوجياي رهايي، اثولوجياي شادي و خوشي نيز هست. در هرکجای دنیا هستید روز عدالت را گرامی داشته و در این روز شهيدانِ راه عدالت را به يادآريد، شهيدان​را با شور و لبخند و شادي به ياد آريد، با صداي دمبوره و گیتار، زيرا شهيدان بودند که با ايثار و فداکاريِ شان براي ما لبخند و شادي به ارمغان آوردند...

 • عشوه‌گرانِ کابل عشوه‌گرانِ کابل
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 65
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۶ ثور

  کابل فروپاشی زندگی شهری در عصر رشد شهرهاست و فروپاشی تجربه در عصر که تجربة ذهنی و عینی تلنبارشده بر دوشِ آدمی سنگینی می‌کند. در کابل، الاهیات عینی‌تر از ماتریالیسم است و بدن انتزاعی‌تر و دیدناپذیرتر از روح. کابل، دخترکِ لاغر، مقبول و شوخ و شلوغی است که فقط لولیتایِ دنیای قدرت نیست، لولیتایِ دنیای فرهنگ و مطبوعات و حقوق‌بشربازهایِ حرفه‌ای نیز هست. کابل، بیانِ جسمانیِ زیاده از حد سکسی یا همان دخترِ عشوه‌گرِ سر چهار راه‌هاست که به همه لبخند می‌زند و شهوتِ جنسیِ تصرفش را در همه بیدار می‌سازد، کم‌تر اما رخ داده است که به تحققِ کامل میل تن داده باشد...

 • ریش و بروت: هفت و هشت ثور ریش و بروت: هفت و هشت ثور
  • نویسنده : علی کریمی
  • نظرات : 25
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ سه شنبه ۱۹ ثور

  فرهنگ افغانستان فرهنگ مردانه یی است و از همین رو بروت و ریش پیش از ایدلوژیک شدن برای مردان افغان مهم بوده اند. نه کمونیست ها بروت را اختراع کرده اند و نه مجاهدین ریش را؛ ولی وقتیکه ریش و بروت به سمبول های قدرت سیاسی بدل شدند معنا و کارکرد آنها تغیر کرد...

 • موجود مضری بنام موجود مضری بنام "افاغنه"
  • نویسنده : حمزه واعظی
  • نظرات : 59
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ دوشنبه ۱۴ حمل

  پروسه ی افغانی ستیزی در سایر شهرها و در میان شهروندان ایرانی، احتمالا سابقه ی پر رنگ و دیرینه ای ندارد. آن گروه از افغان هایی که در سالهای پیش از 57 به قصد کار و یا تحصیل، در ایران زندگی کرده اند کمتر به یاد دارند که " افغانی " بودن یک نوع تحقیر اجتماعی در نگاه شهروندان این کشور داشته باشد. پس از 57 اما شاید کمتر افغانی را می توان یافت که بار سنگین نگاه ملامتگرانه و تحقیر آمیز بسیاری از شهروندان ایرانی را حد اقل برای یکبار تجربه نکرده باشند...

 • وضعیتِ علمی و آموزشی مردم ما بعد از سقوط طالبان وضعیتِ علمی و آموزشی مردم ما بعد از سقوط طالبان
  • نویسنده : داکتر طاهر شاران
  • نظرات : 15
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۹ حوت

  مزاری در روزهای سخت و دشواری که غرب کابل از زمین و آسمان گلوله باران می‌شد با دوراندیشی و درایت سیاسی که داشت دولت آذربایجان را متقاعد کرد که 500 نفر بورسیه به حزب وحدت بدهد. در زمان حیاتش در حدود 30 نفر را برای تحصیل به باکو فرستاد. ولی متاسفانه بعد از شهادتش مسئولین از این بورسیه آن‌طور که لازم بود استفاده نکردند و عده‌ی خاص بر سر آن تجارت کردند...

 • مزاری؛ پیامبرعصرظلمت مزاری؛ پیامبرعصرظلمت
  • نویسنده : عیسی مسیح
  • نظرات : 10
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ پنج شنبه ۲۵ حوت

  مزاری درکلیت خود یک ایده و اندیشه است. ویژگی اصلی ایده جاودانگی آن است. شهید مزاری این جاویدانگی را با خون خود در راستای تحقق اهداف انسانی جشن گرفت. مرگ شیک برای جاودانگی یک رهبر خود هدیه الهی است که خداوند فقط به بندگان مخلص خود هدیه می‌کند و به حق شهید مزاری یکی از بندگان مخلصی بود که عهدش رابا خدا وخلق خدا با اهدای خون سرخش به فرجام رساند و با نور عدالت عصر ظلمت و تیره‌گی را روشن ساخت...

 • دولتِ غایب و مردمِ قربانی دولتِ غایب و مردمِ قربانی
  • نویسنده :
  • نظرات : 0
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ دوشنبه ۸ حوت

  . در دنیایِ امروز بلایایِ طبیعی، «عذابِ الیمِ الاهی» نیستند و در صورتِ وقوعِ چنین حوادثی دولت‌ها مقصر شناخته می‌شوند. آسیب‌دیدگانِ ناشی از حوادثِ طبیعی بیش از آن‌که قربانیِ خشمِ وقهر خدایان باشد، قربانیِ بی‌کفایتیِ دولت‌هاست. دولت‌ها مسئول‌اند که این حوادث را پیش‌بینی نموده و با آن‌ها مقابله نمایند

 • دولتِ غایب و مردمِ قربانی دولتِ غایب و مردمِ قربانی
  • نویسنده :
  • نظرات : 1
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ دوشنبه ۸ حوت

  . در دنیایِ امروز بلایایِ طبیعی، «عذابِ الیمِ الاهی» نیستند و در صورتِ وقوعِ چنین حوادثی دولت‌ها مقصر شناخته می‌شوند. آسیب‌دیدگانِ ناشی از حوادثِ طبیعی بیش از آن‌که قربانیِ خشمِ وقهر خدایان باشد، قربانیِ بی‌کفایتیِ دولت‌هاست. دولت‌ها مسئول‌اند که این حوادث را پیش‌بینی نموده و با آن‌ها مقابله نمایند

 • دولتِ غایب و مردمِ قربانی دولتِ غایب و مردمِ قربانی
  • نویسنده :
  • نظرات : 0
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ دوشنبه ۸ حوت

  . در دنیایِ امروز بلایایِ طبیعی، «عذابِ الیمِ الاهی» نیستند و در صورتِ وقوعِ چنین حوادثی دولت‌ها مقصر شناخته می‌شوند. آسیب‌دیدگانِ ناشی از حوادثِ طبیعی بیش از آن‌که قربانیِ خشمِ وقهر خدایان باشد، قربانیِ بی‌کفایتیِ دولت‌هاست. دولت‌ها مسئول‌اند که این حوادث را پیش‌بینی نموده و با آن‌ها مقابله نمایند

 • دولتِ غایب و مردمِ قربانی دولتِ غایب و مردمِ قربانی
  • نویسنده :
  • نظرات : 2
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ دوشنبه ۸ حوت

  . در دنیایِ امروز بلایایِ طبیعی، «عذابِ الیمِ الاهی» نیستند و در صورتِ وقوعِ چنین حوادثی دولت‌ها مقصر شناخته می‌شوند. آسیب‌دیدگانِ ناشی از حوادثِ طبیعی بیش از آن‌که قربانیِ خشمِ وقهر خدایان باشد، قربانیِ بی‌کفایتیِ دولت‌هاست. دولت‌ها مسئول‌اند که این حوادث را پیش‌بینی نموده و با آن‌ها مقابله نمایند

 • تصرفِ متغلبانة مردمِ ملاخیل بر املاکِ هزاره تصرفِ متغلبانة مردمِ ملاخیل بر املاکِ هزاره
  • نویسنده : فیض‌محمد کاتب هزاره:
  • نظرات : 5
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ چهارشنبه ۳ حوت

  مردم ملاخیل از این نوازش او که به ایما و اشارة ایشان مردمِ هزاره را نکوهش نموده جسور گردیده، چهل و دو نفر مردم و زن و پسر و دختر را با چهار جلد کلام‌الله‌ که هزارگان آن را شفیع ساختند، از قومِ چهارصد خانة هزارة دایزنگی واقع قربِ حجرستان زنده به‌آتش سوخته و رئوسِ سوختگانِ هزارگان را با قرآن‌های سوخته در کابل آورده، چون این امر به تحریکِ والی و امین‌الله خان از قوه به‌فعل بوده، از مردمِ ملاخیل مراسمِ باز پرس به روی روز نیامد.

 • دستانِ نامرئیِ ولی فقیه در دربارِ محمدمحقق دستانِ نامرئیِ ولی فقیه در دربارِ محمدمحقق
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 92
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۴ دلو

  چندی پیش سخنرانیِ شیخ آصفِ محسنی از تلویزیونِ راهِ فردا پخش شد، اکنون لابی‌هایِ جمهوریِ اسلامیِ ایران آن را به تریبونِ جمهوریِ اسلامیِ ایران بدل کرده‌اند، اگر این روند ادامه یابد و در برابرِ آن مقاومتی صورت نگیرد در آینده‌ی نه چندان دور فتوایِ تکفیرِ مردمِ هزاره از سوی ملا عمر نیز از این تلویزیون به نشر خواهد رسید.

 • افشار، خاطره‌یِ خون‌ و ویرانی افشار، خاطره‌یِ خون‌ و ویرانی
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 34
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ دوشنبه ۱۷ دلو

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

 • کِلکِ خیال‌انگیزِ کافرانِ عجم؛ کِلکِ خیال‌انگیزِ کافرانِ عجم؛
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 11
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ سه شنبه ۴ دلو

  نستعلیق، آهِ محسوس زبانِ تکفیر شده است، همان‌گونه که «تصوف» و «فلسفه». هرچند این هرسه در حالِ حاضر حامل و ناقلِ باورهای دینی است و «قول ثقیل» تازیان قچر و کمرِ آن‌ها را مَیده‌مَیده کرده، اما به هرحال باید آن‌ها را مقاومتِ پنهانِ فرهنگیِ مشرکانِ عجم در برابر موحدانِ عرب درک کرد. همان‌گونه که فلسفه و تصوف «تعلیق اوامر و نواهیِ دینی» است، نستعلیق نیز «تعلیقِ خوش‌نویسیِ عربی» و بازتاب صدایِ عجم‌های خطرناکی است که به زبانی غیر از "کلامِ الاهی" سخن می‌گویند.

 • تن آدمی شریف است به جان ادمیت تن آدمی شریف است به جان ادمیت
  • نویسنده : علی امیری
  • نظرات : 23
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ دوشنبه ۲۶ جدی

  جنگ سربازان بین المللی در افغانستان نیز همواره دو بعد داشته است: بعد امنیتی و بعد اخلاقی (حقوق بشری). طالبان حقوق بشری ساکنان افغانستان را به طور گسترده نقض می کرد و با همدستی با تروریزم بین المللی امنیت جهانی را نیز به مخاطره انداخته بود. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده در جنگ با طالبان و تروریزم نیز بایستی به این دو نکته توجه جدی داشته باشد. در غیر آن صورت جنگ توجیه خود را حد اقل از لحاظ اخلاقی از دست می دهد.

 • اطلاعیه جمهوری سکوت اطلاعیه جمهوری سکوت
  • نویسنده : جمهوری سکوت
  • نظرات : 19
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ يکشنبه ۲۵ جدی

  جمهوری سکوت به عنوان یک رسانه ای تحلیلی، خودرا ملزم میداند که پس از این مقالات ونظریاتی که در آن حملات شخصی نسبت به هویت فردی، حقوقی واخلاقی کسی شده باشد، منتشر نکند. چون این نوع حملات، علاوه براینکه اهانتی به نویسندگان وشخصیت های بلند اندیش ما شمرده میشود، بلکه سبب دامن زدن به نفاق وکشمکش های ناهنجار در درون جامعه میگردد...

 • گام های پریشان در جستجوی بدیل های سیاسی موهوم گام های پریشان در جستجوی بدیل های سیاسی موهوم
  • نویسنده : محمد امین حلیمی
  • نظرات : 50
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ سه شنبه ۱۳ جدی

  به نظر می رسد این احتیاط ها هرچه بوده و با هر انگیزه و هدف خیری که صورت گرفته باشد، نیک خواهی واقعی برای آقای رویش قطعا نبوده. در مجموع فایده های نقد کردن نظرات آقای رویش حد اقل برای خود ایشان از ضررهای آن بیشتر است. مثل هر نقدی دیگر ممکن است در ابتدا و به ظاهر مضر دیده شود اما در نهایت و در واقع مفید می باشد...

 • گذار از کودکي گذار از کودکي
  • نویسنده : اسد
  • نظرات : 30
  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ يکشنبه ۴ جدی

  خطاست اگر تصور شود هرکس ریشش دراز تر و بدنش پشمالوتر، عاقل‌تر و بالغ‌تر. منطقِ اندازه‌گیریِ انسانیتِ انسان‌ها براساس بلندی ریش و پیچش‌های سبیل، یک منطق طالبانی است؛ منطقی که براساس آن بز، گربه، شیر و دیگر حیواناتِ پشمالو نیز می‌تواند بالغ و عاقل تلقی شوند. گذار از کودکی و رسیدنِ انسان به مرحله‌يِ بلوغِ انسانی، می‌بایست براساس ویژگی‌های خاص انسانی توضیح داده شود: تفکر...

...123456...