• متن سخنرانی آیت الله محسنی را خداوند نوشته است متن سخنرانی آیت الله محسنی را خداوند نوشته است
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 63
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ دوشنبه ۶ جدی

  شیخ آصف نماد حیاتِ شهید و نقض شده نیست تا با حسین همذات پنداری کند، او ناقض حیات انسان های بسیار است و هرچند به زبان حسین حسین می گوید، اما در ناخودآگاهش خودش را یزید در می یابد. ارجاعِ حادثه ی کربلا به دترمنیسمِ دینی و تطهیر یزید، در واقع نوعی تسلی گناه و تطهیرِ خود اوست. بر خلافِ تفسیری آن هایی که شیخ آصف را پیروِ حسین می پندارند، گفتار و ناله های تلخ وارِ او برای دفاع از یزید، نشان گرِ آن است که ناخودآگاهش او را یزید درک می کند و در نتیجه ناگزیر است برای تطهیر خود تلاش نماید.

 • وارونه سازیِ روایتِ عاشورا وارونه سازیِ روایتِ عاشورا
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 32
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ جمعه ۲۶ قوس

  فروکاستِ عاشورا به روایت رسمی از دین و یا قرائت صرفا سیاسیِ آن، سرشتِ واقعی آن را مستور می سازد. عاشورا، نوعی سوگسر ودة جمعی و روایت سوگناک از یک حادثه ی تاریخی است، اما، روایتی که در هرکجای عالم در چارچوبِ فرهنگی و زبانی راویان "پیکرآرایی" می گردد. عاشورا امرِ متافیزیکی و الاهیاتی نیست، پیکرآرایی واقعیت های اجتماعی و صورت بندی ِ حیاتِ ویران است.

 • انقلاب عاشورا دوچهره دارد : خون و پیام انقلاب عاشورا دوچهره دارد : خون و پیام
  • نویسنده : دکتر علی شریعتی
  • نظرات : 11
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۳ قوس

  اگر يك خون پيام نداشته باشد، در تاريخ گنگ مي‌ماند و اگر يك خون پيام خويش را به همه نسل‌ها نگذارد، جلاد، شهيد را در حصار يك عصر و يك زمان محبوس كرده است. اگر زينب پيام كربلا را به تاريخ باز نگويد، كربلا در تاريخ مي‌ماند، و كساني كه به اين پيام نيازمندند از آن محروم مي‌مانند، و كساني كه با خون خويش، با همه نسل‌ها سخن مي‌گويند، سخنشان را كسي نمي‌شنود...

 • آناکاویِ منطقِ ابطال آناکاویِ منطقِ ابطال
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 14
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ سه شنبه ۹ قوس

  آناکاویِ منطقِ ابطالِ آرا، بدون قراردادنِ آن در یک معادله ی منطقیِ ناممکن است. آن چه در درجه ی نخست اهمیت دارد فهم و توضیحِ منطقِ برخورد حذفی دولتِ کنونی با آرایِ مردم هزاره و یا توضیحِ منطقیِ "عملکردِ غیر منطقی" این دولت است. از آن جا که نقض و بطلانِ قاعده، نه نقضِ بخشی از قاعده، بلکه نقضِ نفسِ قاعده است، بنابراین ابطال و دست کاری در آراءِ غزنی را می توان نقضِ کل قاعده و در واقع فروریزی تام و تمامِ بنیانِ اخلاقی دموکراسی در کشور دانست.

 • پارة تنم را از من جدا مکن، بي انصاف! پارة تنم را از من جدا مکن، بي انصاف!
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 58
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ شنبه ۲۹ عقرب

  بسياري از يادداشت ها نه تنها سنجيدارِ نقد را زير پا مي گذارند، بلکه با کل سازيِ سادات و قرار دادنِ آن ها تحت حکمِ کليِ "همه بد" راهِ هرگونه گفت و گويِ اخلاقي را بر مي بندند. حکم کليِ "همة سادات بدند"، از آن جا که بي شمار مواردِ نقض دارد، از نظرِمنطقي غلط است و از نظرِاخلاقي توجيه ناپذير و غيرِ قابل دفاع...

 • گوسفند جاگزین اسمعیل کجاست؟ گوسفند جاگزین اسمعیل کجاست؟
  • نویسنده : عزیز رویش
  • نظرات : 17
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۵ عقرب

  گوسفند قربانی پیدا کنیم که ارزشش از بابه کمتر باشد و وقتی رفت جای خالی اش را با نگاه کردن به بابه جبران کنیم. بابه را حفظ کنیم که نگاه زینب، سوال سنگین کسی است که می گوید انصاف نبود اسمعیل مرا اینگونه می گرفتید و هر چند دعوت خدا را لبیک می گفتید کار دیگر خدا را فراموش می کردید که «اسمعیل ماند و گوسفند به جایش قربانی شد»....

 • نيلوفرِوحشت؛ نيلوفرِوحشت؛
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 4
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۷ عقرب

  ديوهاي خادم قصة خويشتنِ تاريخيِ او و در واقع تصويرِ از خانه بي خانگي رفتن "آوارگانِ مدام" است که دور جهان را بيپناه و آواره مي گردند. سکوت و خاموشيِ بودا کشنده و جانکاه است، سيمايِ پريشان و اندوهناکِ ديوها، اما، جانکاه تر و کشنده تر. نه در چشمانِ اندوهبارآن ها پرتو نوري ديده مي درخشد و نه در لبان غمگينِ شان غنچة لبخندي مي شکفد.

 • هزاره ها و سياست به كجا مي روند؟ هزاره ها و سياست به كجا مي روند؟
  • نویسنده : ابراهيم حسن زاده
  • نظرات : 17
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ دوشنبه ۱۷ عقرب

  عناصر غیر مذهبی و مدعیان سکولار هزاره است و اینان هم داری لایه های مختلف هستند، تند رو ترین آن کسانی است حتی مذهب تشیع هزاره ها را عامل درد و رنج تاریخی هزاره ها می دانند و حتی تغییر مذهبی را یکی از عامل نجات هزاره می دانند...

 • اطلاعیه اطلاعیه
  • نویسنده : جمهوری سکوت
  • نظرات : 1
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ يکشنبه ۱۶ عقرب

  سایت جمهوری سکوت، مصمم است که در نسخه‌ی جدید خود، چند نکته را به عنوان سرآغاز خط نشراتی جدید خود مطرح نماید...

 • داود سرخوش، صدای امید برای مردم (گزارش ویدیویی از شبکه ABC) داود سرخوش، صدای امید برای مردم (گزارش ویدیویی از شبکه ABC)
  • نویسنده : جمهوری سکوت
  • نظرات : 13
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ يکشنبه ۱۱ میزان

  داود سرخوش، با صدایی سرشار از امید و پیام به استرالیا رفته است تا باری دیگر بگوید که وقتی هنر زنده باشد صدای مردم خفه نمی ماند...

 • "مادرم، و قصة نغمة داود"
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 53
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ شنبه ۳ میزان

  داود سرخوش، برای "آوراگانِ مدام" و "ستاره هايِ مسافري" که "زخمِ تاريخِ قتلِ عام" را در هرکجايِ دنيا با خود مي برند، فقط نماد "غمگينانه گريستن" نيست، لحظاتِ "سرخوشانه خنديدن" نيز هست؛ او "آهِ سرد و برگِ زردِ تاريخِ سکوت و درد" و در عينِ حال "فريادِ راديکال" است و "قصه هايِ تلخ سرگذشتِ ستمديدگان" را در "انجيلِ چشمانِ باداميِ" مي سرايد که «مي توان با اعتماد آن چشمان دنيا را باور کرد و فردا را.»

 • انتخابِ مردگان انتخابِ مردگان
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 12
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ شنبه ۲۰ سنبله

  واقعيت آن است که ناکارايي رويکردِ انتخابي در کشور "بي تذکره ها" چندان غيرطبيعي نيست و در همان دورانِ اول هم مشهود بود. ما در يادداشتي با عنوان "جنبشِ عدالتخواهي و گذار از اسطورة انتخابات" تاکيد کرديم که رسيدن به "عدالت" در پناهِ انتخابات هايِ دروغين رخدادپذير نيست؛ انتخابات در افغانستان بيش از آنکه ساز و کار مردمي سازي قدرت و انساني سازيِ سياست باشد، به اسطوره بدل شده است

 • یک صد و نوزده روز (19) یک صد و نوزده روز (19)
  • نویسنده : عزیز رویش
  • نظرات : 19
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ سه شنبه ۱۶ سنبله

  در مدیریت سیاسی صرفاً با منافع و یا خسارات اقتصادی گرفتار نیستید، بلکه مهم‌تر از آن، با سرنوشت و زمان و احساسات و عواطف و ارتباطات گونه‌گون مردم در یک طیف وسیع و گسترده نیز طرف هستید. وقتی شما نتوانید همه‌ی این مسایل را به گونه‌ی درست مدیریت کنید شما با محکومیت افکار عامه، هم در زمان خود تان و هم در زمان‌های آینده، مواجه می‌شوید...

 • همگاني سازيِ وضعيتِ اضطرار همگاني سازيِ وضعيتِ اضطرار
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 49
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ شنبه ۲۳ اسد

  من دستانِ آن نوجوان هاي را مي بوسم که پوسترهاي نمايندگان را پاره کردند، کوچي ها را بيرون راندند و پسته هاي پليس را به آتش کشيدند. اين جوانان نخستين کساني هستند که شکوه و عظمت و شجاعتِ آنان در اين شهر مرا وا مي دارد که در برابرِ آنان تسليم شوم. آن ها با لباس هاي خاکي، بدنهاي نازک و نحيف و حتي بدنِ عريان، نمادِ عيني همگاني سازيِ وضعيت خطراند، نمادِ وفاداري به رخدادِ عدالت، قطبِ نمايي که مسير حرکت ام به سوي آينده را نشان مي دهند. آن ها "بازنمايش" نيستند، نمايش اند، دولت و نيروهاي نظامي را وادار كردند قدرتِ آنان را "بازنمايي" كند. آن ها قدرت ها را به حضور فراخواندند و ثابت کردند که دولت/ قدرتِ حاکم توانِ دروني کردن برچي را ندارد.

 • نا مردی برای تمام فصول نا مردی برای تمام فصول
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 223
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۳ اسد

  خلیلی پاشنه آشیل اعتراضات سیاسی هزاره ها در دوران کنونی است. خلیلی ماشینِ اخته سازی حکومت درمیان هزاره ها است. او یک اختۀ سیاسی است و با حلقۀ از اختگاني که در اطرافش گرد آمده اند، رؤیایِ اخته سازی تمام جامعه هزاره را در سر دارد و برای تحقق آن تلاش میکند. خلیلی استاد تبدیل کردن اشک گرمِ مردم به آه سرد است و در سراسرِ حياتِ سياسي اش در برابر«تصميمِ جمعي» به حيث عامل خنثاساز عمل کرده است.

 • تبر فاشیسم و ریشه ها تبر فاشیسم و ریشه ها
  • نویسنده : سخی
  • نظرات : 15
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ شنبه ۲ اسد

  گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است، با ریشه ها چه میکنید؟

 • وفاداري به رخدادِ عدالت وفاداري به رخدادِ عدالت
  • نویسنده : اسد بودا
  • نظرات : 36
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۲ سرطان

  آنچه در کانونِ ايدة "رخداد عدالتخواهيِ غرب کابل" قرار دارد، نه "ايده هويت خواهي بلکه "برابري خواهي همگاني" است. "هويت خواهي" از آنجا که در هرکجا "مازاد" توليد مي کند نمي تواند ذيلِ جهت گيريِ سياسي "عدالت خواهانه" دسته بندي گردد. رخدادِغرب کابل، پيامِ اخلاقيِ بسيار روشن داشت: برابري خواهيِ همگاني و اينکه هر کسي فارغ از وابستگي هايِ قومي و مذهبي، به صورت "برابر" ظرفيت برخورداري از "حقيقت" را دارد.

 • پرسشهای ما منتظر پاسخهای شما پرسشهای ما منتظر پاسخهای شما
  • نویسنده : جمهوری سکوت
  • نظرات : 19
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ سه شنبه ۲۲ سرطان

  در این روزها، جامعه هزاره از مجاری مختلف مورد تهاجم تبلیغاتی و سیاسی قرار گرفته است. شما چه فکر میکنید که در پشت این تبلیغات و عملکرد ها کی ها قرار دارند؟ دولت ؟ تیم قومی کرزی ؟ مجموع پشتونها ؟ چه فکر میکنید که این برخوردها تا چه حدی با قدرتمندی طالبان ارتباط دارد ؟

 • هزاره ها:مانفیست قدرت جویی هزاره ها:مانفیست قدرت جویی
  • نویسنده : حمزه واعظی
  • نظرات : 17
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ جمعه ۱۸ سرطان

  آنچه که نسبت به جامعه ی امرور هزاره بسیار مهم است و بنیاد ضرورتهای اساسی این جامعه را تبیین می کند این پرسش جدی واندیشه برانگیز است که: هزاره ها می باید به کدامیک از مبانی وحوزه های " قدرت"، اولویت وجدیت قایل شوند وبعنوان یک گزینه ی استراتژیک در پی کسب و بنیاد گزاری آن باشند؟

 • اهمیت قربانعلی بودن اهمیت قربانعلی بودن
  • نویسنده : علی کریمی
  • نظرات : 35
  • تاریخ انتشار : ۱۳۸۹ شنبه ۵ سرطان

  برای علاقمندان تاریخ افغانستان، سوال اساسی این است که چرا هزاره ها چنین مورد نفرت پشتونها واقع شده اند؟ با چه منطقی می توان ظلم وستمی را که طی دو صدسال پادشاهان افغان بر مردم بی دفاع هزاره روا داشته اند تفسیر کرد.

...123456...