مراسم تجلیل از هفدهمین سالگرد شهادت  رهبر جنبش عدالتخواه مردم افغانستان استاد شهید مزاری(رح) ویاران با وفایش وهمچنین گرامیداشت از نوزدهمین سالروز قتل عام وکشتار دسته جمعی مردم مظلوم افشار در شهر مونشن آلمان.

زمان:    یکشنبه 25.03.12    ازساعت 13 تا 17 بعد ازظهر

Holiday Inn Munich City Centre.آدرس:   

Hochstrasse.3 81669München               .

S- bahn Station Rosenheimer Platz. Direkt bei Einkaufs Zentrum Motorama.

سخنرانان: دکتر حمزه واعظی جامعه شناس، دکتر محقق نسب حقوقدان واستاد حاج محمد محقق وکیل پارلمان ورهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان.

شماره های تماس:01523379893- 017647014239  -017668003751

ستاد برگزاری مراسم هفدهمین سالگردرهبر شهید استاد مزاری(رح) ویاران با وفایش در شهر مونشن آلمان.