در آستانه یازدهمین سالروز تخریب مجسمه های تاریخی وباستانی بامیان ( بت های صلصال وشمامه )  که  توسط عناصر مزدور وضد فرهنگ و گروه تروریستی طالبان منفجر گردید و همزمان با هفدهمین سالگرد شهادت رهبر جنبش عدالتخواه مردم افغانستان  استاد شهید عبدالعلی مزاری ویاران باوفایش ونزدهمین سالیاد فاجعه خونین افشار. نمایشگاه هنری وتصویری با همت وتلاش  متخصیصین وباستان شناسان دانشگاه مونیخ آلمان وهمکاری آقای مجتبی میرزای از تاریخ 15.03.2012 تا 18.03.2012 در استودیوی هنر دماک شهر مونیخ آلمان دایر میباشد وهمچنین در روز پایانی نمایشگاه  مورخه 18.03.2012 از ساعت 17 تا 21 شب  کارشناسان وباستان شناسان آلمانی مسئول و مرتبط به آثار باستانی وتاریخی بامیان به ایراد سخنرانی وگفتگو خواهند پرداخت باز دید از این نمایشگاه برای عموم آزاد میباشد واز حضور شما بازدیدکنندگان عزیز در این نمایشگاه استقبال میکنیم.

زمان:         پنجشنبه   15.03.2012 تا یکشنبه  18.03.2012

آدرس: استودیو هنر دماک

( Domagkstraße.33 80807 D- München( Domagk Ateliers :     

            U6 Studentenstadt