اطلاعیه

همایش شهید مزاری و غیرمتمرکزسازی قدرت در افغانستان

شهید مزاری پرچمدار بلند قامت مبارزه عدالت خواهی است که اندیشه های ماندگار او از بلندای زمان بر گستره ی آرزوهای عدالت خواهی پرتو می افشاند و بر رگهای پژمرده ی زمان خون عزت و شهامت را جاری می سازد. اندیشه های شهید مزاری چشمه سار عزت و کرامت انسانی است که تشنه گان عدالت را سیراب می کند. توزیع عادلانه قدرت از مبانی  اصلی جامعه دموکراتیک و تحکیم عدالت اجتماعی می باشد که در اندیشه های شهید مزاری به عنوان زمینه ساز سعادت و خوشبختی مردم افغانستان تبلور یافته است.

اکنون که هفده سال از عروج خونین پیشوای مقاومت و عدالت می گذرد، به همین مناسبت همایشی با نام " شهید مزاری و غیر متمرکز سازی قدرت در افغانستان" در کشور شاهی هالند برگذار می گردد. حضور سبز رهروان و دوست داران اندیشه ی آن شهید، باعث عظمت و شکوه این همایش خواهندبود

سخنرانان:

استاد حاجی محمدمحقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانسان و ریس کمیسون عدلی وقضای مجلس نماینده گان افغانستان و یکی از رهبران جبهه ملی افغانستان, دانشمند محترم حمزه واعظی  و

 شماری از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور

زمان: روز يكشنبه 2012/03/18 از ساعت 4 بعد از ظهر الی ختم مجلس

مکان: هالند، شهر بیفروایک

آدرس: سالون پذيرآيی آرزو سنتروم شهر بيفر ويكBreestraat-69                                                                          

     1941EE - Beverwijk

0031654252369- 0031620889944 - 0031647949952halizadah@yahoo.com تماس ها: 

ستاد برگزرای سمینار شهید مزاری و غیر متمرکز سازی قدرت در افغانستان