از هفدهمین سالیاد شهید راه عدالت وآزادی استاد عبدالعلی مزاری (ره) ویاران سرخ رویش وهمچنین از نزدهمین سالروز فاجعه خونین افشار مراسم  با شرکتافشار مختلف از فرهنگیان، کسبه کاران،محصلین،روشنفکران، سیاستمداران ،ونمایندگان کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مونشن ومهمانان از شهر های مختلف آلمان یاد بود بعمل آمد.

مجلس امروز کهبا تصویرها ی زیبای از استاد شهید وپارچه های که سخنان تاریخی استاد شهید بر روی آن حک شده و آذین یافته بود از برنامه های مختلف چون پخش قسمت های کوتاهی از سخنرانی رهبر شهید، قرائت قران شریف،سرود،مقاله،بیانیه پیامها،،وسخنرانی برخورداربود.

مثل همیشه  مراسم با تلاوت آیات نورانی والهام بخش الاهی رائس ساعت 14 بعد ازظهر با قرائت محترم قاری یوسف آغاز گدردید وسپس نوبت اجرای سرود توسط گروه سرود بابه مزاری رسید که آنها با اجرای یک سرود زیبای دسته جمعی با لهجه ی دلنشین هزارگی در رثای شهید راه وحدت ملی افغانستان حاظرین را سخت متائثر ساخت وبعد ازان بیانیه تنها یادگار رهبر شهید خانم زینب مزاری تویط خواهر محترمه هاجر مبارز بخوانش گرفته شد وآنگاه برادر کبیر حسینی مقاله ی را تحت عنوان مزاری رهبر صلحجوی مردم افغانستان قرائت نمود مقاله خوان بعدی  اینجانب بود که نوشته کوتاه را تحت نام مزاری شهید راه عدالت وآزادی قرائت کردم وبدنبال آن حاجی نصیر کوهی  پیام های واصله ی شخصیتهای سیاسی وملی کشور چون ژنرال عبدالرشید دوستم،جبه متحد ملی، استاد محمد کریم خلیلی،استاد حاج محمد محقق وفدراسیون ترکان افغانستان(ففتا) را که بمناسبت هفدهمین سالگرد رهبر شهید واصل شده بود یادآوری نموده وبدلیل ضیقی وقت از قرائت یکایک آنها عذر خواهی نمود.

محترم بشیر آمان سر کنسول جمهوری اسلامی افغانستان اولین سخنران مجلس امروز بود ایشان ازطرف خودش ودولت افغانستان شهادت شهید وحدت ملی افغانستان را بمردم افغانستان تسلیت گفته وادامه داد که با شهادت استاد مزاری بسیارحقایق وواقعیت های ناگفته ی افغانستان بر ملا شد وی گفت استاد نه تنها برای تحقق عدالت برای هزاره بلکه بمفهوم عامش در سطح کل افغانستان تلاش میکرد ودرین را کوچک ترین عقب نشینی نکرد جنرال کنسولی افغانستان وضعیت موجود کشور را حساس خواند وگفت متائسفان سیاستمداران افغانستان ازآدرس اقوام برای منافع مشخص حزبی وسیاسی خود بهره برداری میکند که این روند به نفع مردم نخواهد بود.

محترم علی هوشمند از چهره های فرهنگی واجتماعی مقیم هانور سخنران بعدی بود که سخنانش را با این شعر آغاز نمود :سالها صبر بیابد پدر پیر فلک را +تا دیگر مادر گیتی چوتو فرزند بزاید وی افزود استاد شهید بیش از اینکه یک نظامی ووجهادی باشد یک چهره علمی وفرهنگی است  ودلیل آنرا میتوان در سروده های بیشماری که برای استاد سروده  شده مشاهده کرد او گفت در طول تاریخ 250 ساله اخیر کشور ما چهره  روشنتر از مزاری وجود ندارد آقای هوشمند اشاره به حکومت های ظالمانه چند قرن گذشته داشت که به صداقت هزاره ها اطمنان داشنتد اما بمال وجان هزاره ها رحم نداشتند نمونه اش سرزمین های غارت شده واگذار شده ی چون ارزگان ودایچوپان است که وارثان اصلی آن مردم هزاره است آقای هوشمند به استعداد های درخشان نسل امروز هزاره  نظیر داکتر شاران که به کسب بالاترین درجه علم فزیک در انگلستان  واولین مدال آور تاریخ المپیک افغانستان روح الله نیکپی وقهرمان بکس اروپا علی رحیمی اشاره کرد در بخش خدمات اجتماعی  گفت  باید جایزه یک زن قهرمان را به دکتر سیما سمر داد که صد ها مکتب وکلینیک ساخته وصد ها شاگرد آن در دانشگاه های اروپا ،ترکیه وهند مشغول تحصیل میباشند او گفت خد مت که خانم سمر برای افغانستان وخصوصا برای هزاره کرده در طول 150 سال حاکمیت های گذشته نشده که اینها نمونه استعداد بالا ی مردم هزاره است آقای هوشمند از کم توجهی به هزاره های غیر شیعه نظیر هزاره های اسماعیلی وهزاره های سنی که 30 در صد هزاره هار تشکیل میدهد شکایت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محقق نسب آخرین سخنران مراسم بود ایشان هفدهمین سالگرد استاد شهید را به همه تسلیت گفت واز همه خواست که راه شهید مزاری را مع العین خود قرار بدهیم ایشان تحلیل مفصل از وضع موجود کشور داشت دکتر محقق نسب مشکل افغانستان را در سه موضوع خلاص کرد 1.  سلطان ظالم وستمگر ایشان تاریخ ستمگری های عبدالرحمن ،شاه محمود تا حاکمیت های اخیر را که مدام با مردم هزاره در ستیز بوده وفتوی  قتل هزاره ها ورافضی ها را صادر کردندیاد کرد.دوم مشکلات داخلی که همیشه از داخل علیه ما قیام میکند وبه داستان امام علی ومعاویه اشاره کرد که علی از داخل شکست خورد سوم مشکل مذهبی  ایشان گفت بعضی ها خیلی مذهبی است حتی درس خواندن را هم حرام میداند ایشان تاکید کرد جامعه هزاره منتظر دریافت حقوق از دیگران نباشد وگفت حقوق ما حقوق الفبائی جهانی است دکتر محقق نسب راه حل مشکل افغانستان را سه چیز خواند 1ـنظام فدرالی مطروحه ی شهید مزاری ایشان گفت اسلام اولین بار در قرار داد مدینه که بین مسلمانها ویهودیها امضا شد نظام فدرالی را مطرح کرد دوم نظام پارلمانی که با فدرالی فرق میکند سوم اگر هیچ راه باقی نماند از روی ناچاری وازباب جراحی طالبان تجزیه  ایشان گفت با کشتن وآتش زدن که نمیشه مردم را مجبور کرد ووحدت ملی بدون مکانیزم حقوقی ممکن نیست دکتر محقق نسب در این مورد صحبت مفصل داشت که من خلاصه ی آنرا اینجا ذکر کردم ودر اخیر با ذکردعای حجت الاسلام محقق نسب  وخواندن فاتحه بروح تمام شهداء کشور خصوصارهبر شهید ویاران با وفایش مراسم هفدهمین سالگرد استاد شهید ویاران باوفایش در  شهر مونشن  آلمان خاتمه یافت.

ستاد برگزاری مراسم هفدهمین سالگرد استاد شهید ویاران با وفایش در شهر مونشن