تجلیل ازهفدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید بابه مزاری شهر شیکاگو - آمریکا ، از تمامی دوستان دعوت  به عمل می آید تا در روز موعود حضور بهم رسانیده و زینت بخش این محفل باشد .

سخنران: استاد عزیز رویش 

                                                                                                      زمان: یکشنبه اول اپریل 2012                                                                                                      

مکان:  4353 West Lawrence Avenue, Chicago, IL 60630

تلفن تماس:   7738799444