تاریخ ۲۴ مارچ ۲۰۱۲ میلادی جمعیت عظیمی از مشتاقان وپیروان رهبر شهید، اعم از مردان ، زنان واطفال از شهرهای مختلف کشور بلجیم، کشورهای هالند ، آلمان ، ناروی و دنمارک، دریکی از تالارهای شهر انتورپن بلجیم، گرد هم آمدند وطی مراسم با شکوهی زیر عنوان " مزاری خورشید عدالت ورستگاری " از هفدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری تجلیل به عمل آوردند. در این محفل دهها تن از شخصیت های علمی ، فرهنگی واجتماعی حضور به هم رسانیده بودند.

 

 متین خلیلیان یکی از جوانان با استعداد، گردانندگی محفل را به عهده داشت.

حسین رضایی با تلاوت چند آیه از کلام الله مجید، مجلس را آغاز و منور نمود.

خواهر معصومه قربانی، پیام خانواده شهید مزاری را به مناسبت هفدهمین سالگر شهادت رهبرشهید، قرائت نمود. ( متن پیام خانواده شهید مزاری )

سپس عیسی زرگری، پیام استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور ورهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان را به خوانش گرفت. ( متن پیام استاد خلیلی )

علی قاسمی پیام استاد حاج محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ورئیس کمیسون عدلی وقضایی ولسی جرگه را قرائت نمود. ( متن پیام استاد محقق )

خواهر زهرا سروری، مقاله زیبای شان را که برخاسته از عمق احساس عاطفی وملی شان بود، به خوانش گرفت ودر بخش از مقاله گفت که :

یکی از آرمان های بزرگ شهید مزاری، وحدت مردم مابود ودر این راه از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نکرد، واو بود که به هزاره ها هویت داد. اما ای بابه شهید اکنون سر از خاک بدر کن وببین که مردم ما چگونه به هزار دسته تقسیم شده اند. ولی هیچ کسی برای تامین وحدت درمیان ما کوشش نمیکند. ای بابه بزرگ تو با قامت بلند تمام مناطق وسنگ سنگ هزارستان را با پای پیاده طی کردی وبرای هر قوماندان توصیه نمودی که از نفاق وپراگندگی بپرهیزد. اما اکنون بیا ببین که ما در کدام وضعیت قرار داریم ودارد که موریانه ای نفاق تمام پیکر جامعه ما را میخورد. همین نفاق یکی از برجسته ترین دلیل محرومیت ما است. اما ای بابه شهید به تو سوگند میخوریم که راهت را ادامه میدهیم.

خواهر فاطمه قربانی مقاله اش را با این شعر مشهور وزیبا آغاز نمود که :

چه میشد سالهای درد میماند

کبوتر با خزان سرد میماند

به جای این همه آدم نما ها

یکی میماند اما مرد میماند

خواهر قربانی در بخش از مقاله اش ، از قول توماس کارلایل گفت که : تاریخ چیزی نیست جز داستان قهرمان وقهرمانان. او در مقاله اش نقش قهرمانان را برجسته ساخت وگفت در کشورهای مختلف جهان مردم به قهرمانان شان افتخار نموده و برای یادبود آنها وبه افتخار شان بناهای یادگاری ، پیکره ها، مجسمه ها وپورتریت های بزرگ شان را بر می افرازند وبدینسان از خدمات آنها در راه برپایی عدالت وانسانیت قدر دانی وتجلیل به عمل می آورند. مزاری بزرگ یکی از این قهرمانان تاریخ است که همه ساله دهها هزار پیرو ومشتاق راه عدالتخواهی او در سراسر جهان از مقام ایشان تجلیل به عمل آورده وقدردانی میکنند.

سپس حاجی کلانتر، یکی از موسفیدان عالیقدر جامعه هزاره بلجیم، شعر که خودشان در رثای شهید مزاری سروده بود، به خوانش گرفت که در هر قسمت از سوی حاضرین مجلس با کف زدن های ممتد همراهی میشد.

سپس نوبت به خواهر سمیرا غزنوی رسید. وی در بخش از مقاله اش گفت که :

بابه بزرگ وقتی تو در میان بودی ما با غرور وافتخار همگام با تو در راه تامین عدالت اجتماعی پیکار میکردیم ، اما وقتی تو راه شهادت را برگزیدی، جامعه ما دچار تفرقه و تششت گردید ، چون رهبر مانند تورا نداشت، وجنبش عدالت خواهی به دلیل همین پراگندگی در بن بست قرار گرفت وحتی تا آنجا که میخواهند یاد شهدای غرب کابل وافشار را بدست فراموشی بسپارند. پس یادت بخیر بابه من.

نسیم جعفری از کشور هالند سخنران بعدی محفل بود.که در بخشی از سخنان جالب و ارزشمند شان گفت که :

خوشوقتم که جامعه ما عقلانی تر میشود،این خرد گرایی سبب میگردد که اندیشه بابه ای شهید گسترده ترگردیده واعتماد به نفس جامعه مارا بیشتر میسازد. شهید مزاری با طرح اندیشه های خویش ادبیات وفرهنگ سیاسی را در افغانستان تغییر داد. فرهنگیان ونخبه گان فکری جامعه توانستند که اندیشه های شهید مزاری را اکادمیک بسازند. و...

اما سیاستمدران جامعه ما که میراث داران بابه شهید اند ، بایست تمام حلقات فکری را دور هم جمع میکرد. آیا ما امروز از حالت موجود راضی هستیم ؟مسلماً که مردم از عملکرد آنها ناراضی هستند. حتی دو پیامی که از رهبران خوانده شد، با هم هماهنگی نداشت. اگر فکر کنیم که این یک حرکت تاکتیکی است بازهم جای نقددارد. ما از عملکرد میراث داران بابه گیله مند هستیم. ( متن کامل ویدیویی این سخنرانی بعداً منتشر میشود )

خواهر سمیه دوست، شعر زیبای شان را به خوانش گرفت که از سوی حاضرین تالار با کف زدنهای ممتد بدرقه گردید که در بخش ازاین شعر بیدار کننده، چنین امده بود که :

هزاره سادگی از دل بدر کن

برودر کوچه دانش گذر کن

مشو سرمست در بزم خرافات

بخود آی و از این منزل سفرکن

...

توگشتی دستخوش دشمنانت

برفته شصت ودودرصد زجانت

به خود آی وهزاره خود بیاندیش

بساز با دست خودو خانه خویش

حاجی علی میرزایی ، یار وسکرتر بابه شهید، از کشور ناروی قبل از خواندن مقاله شان ، یکی از خاطره های شان را بیان نمود که در بحبوحه آمد ، امد طالبان، شهید مزاری به او وظیفه سپرده بود که درقسمت اسکان وجابجای هزاره ها در شهر مزار شریف، پیام اورا به مسئولین شمال برسانند تا مردم ما به حیات شهر نشینی رو آورند. همچنان ایشان از ستاد برگزاری محفل ابراز تشکر وقدردانی نمود که چنین محفل زیبا وپرشکوهی را برگزار نموده اند. بعداً مقاله شان را به خوانش گرفت.

حسین دوست،در بخش اول محفل ، آخرین فردی بود که مقاله زیبای شان را قرائت نمود. حاضرین مجلس هربخش از این مقاله رابا کف زدنهای ممتد بدرقه کردند. در بخش از این مقاله آمده بود که :

... اینجاست که رهبر واقعی مردم چگونه خوب زیستن وچگونه خوب مردن را خود انتخاب میکند. چیزی که مزاری را از دیگران متمایز ساخت سه چهره وی بود : چهره سیاسی، چهره مذهبی وچهره ملی وقومی. وآنچیزی خیلی برجسته اش کرده بود، چهره ملی اش بود که گفت من حق ملت خودرا میخواهم. من حق ملت صلح طلب هزاره را میخواهم نه کم ونه زیاد. براساس نفوسش وبر اساس برابری وبرادری حقوق همه ی اقوام از خوردو بزرگ. او گفت من یک هزاره هستم وهزاره بودن دیگر جرم نیست وافتخار من است. این چهره ملی وهزارگی رهبر شهید بود که همه دشمنان را به هراس انداخت واو همه هزاره ها اعم از شیعی ، سنی واسماعیلی گردهم آورد وجهانیان را متوجه هزاره ها ساخت. و...

حسین ورسی، نخستین سخنران بخش دوم محفل بود که در آغاز از حضور گرم خواهران وبرادران از کشور بلجیم وکشورهای دیگر و مشارکت بزرگان و موسفیدان، بخصوص از شرکت دودانشمند و فرهنگی جوان دکتر حمزه واعظی واستاد محمد جواد خاوری مقیم کشور ناروی در هفدمین سالیاد شهادت رهبر شهید در کشور بلجیم ابراز قدردانی وتشکر نمود. سپس مقاله اش را زیر عنوان " مزاری میراث دار هویت تمدنی وتاریخی " به خوانش گرفت. ( متن این مقاله بعداً منتشر خواهدشد)

سپس دکتر حمزه واعظی ، سخنرانی جالب، ارزشمند ومفصلی انجام داد. که در بخش از سخنان شان گفت که :

شهید مزاری برعلاوه کارهای سیاسی که داشت، در حوزه فرهنگی هم جدی بود. رشد فرهنگی یک جامعه مثل افغانستان، یک بحث مهم است. اگر امروز تغییر وتحول در جامعه هزاره می بینیم منشعب از تحولات ذهنی جامعه ما است. من معتقد هستم که با وجود نگرانی های که بعد از ۲۰۱۴ مردم ما دارند تا جاییکه که من از نزدیک در جریان هستم مطمینم که جامعه هزاره به عقب باز نخواهد گشت ولو اینکه طالب بیاید وحمایت جامعه بین المللی را نداشته باشیم. یکی از منابع مهمی تحول زندگی یک جامعه ، رشد فرهنگی آن است . ما اکنون نسل جدیدی از مردم خودرا داریم که با علوم پیشرفته خودرا آماده میسازند ودر عرصه های مختلف حیات اجتماعی ما تغییرات ذهنی زیادی رخ داده است.

دکتر حمزه واعظی گفت که : با توجه به این مسایل شهید مزاری درک کرده بود که رشداجتماعی وتحول فکری هزاره ها از کانال فرهنگی میسر است. ایشان شماره وار ازکارکردهای فرهنگی شهید مزاری یاد آوری نمود. از جمله : تربیت فرزندان هزاره در شمال تهران که نمونه اش استاد بصیر احمد دولت آبادی می باشد. تاسیس مجله حبل الله در ایران، تاسیس دانشگاه شهید بلخی در قم، تدوین تاریخ هزاره در دوران جهاد از جمله من واستاد یزدانی در ان سهم داشتیم، تدوین کتب درسی از صنف اول تا صنف ششم. چاپ جلد سوم سرا ج التواریخ، حمایت از مرکز فرهنگی نویسندگان که نشر مجله " سراج " و"در دری " به حمایت بابه وغیره بود. ( متن کامل ویدیویی این سخنرانی بعداً منتشر میشود )

سپس گرداننده مراسم از استاد محمد جواد خاوری دعوت نمود تا در جایگاه قرار گرفته وسخنرانی نماید. استاد خاوری سخنرانی جالب وارزشمندی داشت که ضمن تشکر وقدردانی از برگزار کنندگان این محفل باشکوه در بخش از سخنان خویش گفت که :

اما ازدیدمن اهمیت تجلیل سالگرد برای ما، بازاندیشی از تاریخ گذشته ما وطرحی برای آینده ما است. این محفل که تحت عنوان " مزاری خورشید عدالت ورستگاری " تدویر یافته است. عدالت یگانه گوهری است که ما در جستجوی آن هستیم. شهید مزاری برای ما یادداد که به عدالت توجه کنیم. جای که ما عدالت را نمی بینیم. ما دو هویت داریم هویت جمعی هویت فردی. وقتی از هویت ملی ویا جمعی حرف میزنیم این هویت ناقض هویت فردی ما نمی باشد. دوشیوه در رفتار های سیاسی جوامع وجودداشته، یکی شیوه استبدادی ودیگری هم شیوه عدالت محوری. اما تاکنون در کشور ما از شیوه استبدادی استفاده شده است انهم در دوشکل : یکی حذف فزیکی ودیگری به سایه کشیدن دیگران. با شعار تامین وحدت ملی. استاد خاوری در اینجا از نازی ها در جهت حذف فزیکی یهودی ها و ازعبدالرحمن را در راستای حذف فزیکی هزاره ها مثالی داد که هردو عملکرد را با شعار تامین وحدت ملی انجام دادند.

استاد خاوری فرهنگ زدایی را یکی از شیوه ها ی استبدادی دانست که حاکمیت تک قومی، پیوسته برزدودن فرهنگ غیر خودی تلاش کرده اند. اما شهید مزاری، وحدت ملی را براساس مشارکت اقوام مطرح نمود وگفت ما میخواهیم که هزاره بودن در افغانستان جرم نباشد. ( متن کامل ویدویی ا ین سخنرانی بعداً منتشر میشود )

محفل با دعاییه ی حسین رضایی خاتمه یافت ومهمانان به صرف طعام دعوت گردید.

 

ستاد برگزاری هفدمین سالیاد شهادت رهبر شهید در کشور بلجیم