در سلسله کشتار شدید هزاره های کویته، امروز شنبه ۱۴/۴/۲۰۱۲م، دقایقی قبل حوالی ساعت نه و نیم صبح،  نه تن دیگر در یک کشار زنجیره ای به شهادت رسیدند. کشتار هزاره های کویته در هفته اخیر به شدت اضافه شده است و هر روز هزاره به شکل وحشیانه کشتار می شوند.

     حادثه غمبار امروز از شلیک نمودن بر موتر تاکسی هزاره ها بر بروری رود شروع شد. قرار گزارش های اولیه در این شلیک هفته تن شهید و یک تن به شدت زخمی شد. سپس به گفته پولیس شلیک کنندگان در مسیر حرکت شان به طرف بازار، در سبزل رود باز هم دو تن دیگر را مورد شلیک قرار داده و هردو  را قرار گزارش های اولیه به شهادت رساندند و در سلسله این حادثه یک تن دیگر را که گفته میشود، پولیس می باشد در ساحه شالگوت به شهادت رساندند.

     این حوادث در حالیست که دیروز حزب هزاره دموکراتیک تحصن بزرگی را در مقابل ساختمان گورنر و وزیر اعلی بلوچستان انجام داد و در گفتگویی با اعضای ایچ دی پی گورنر بلوچستان در ضمن تذکر ناکامی حکومت وقت، وعده سپرد که با قدرت تمام و با به حرکت آوردن نیروهای مختلف از کشتار هزاره ها جلوگیری خواهد کرد. در غیر آنصورت حکوت را ساقط نموده و ارتش را به میدان خواهد آورد.

     اما به گزارش خبرنگاران تلویزیون ها در دستگاه های امنیتی و تاکتیک های شان کدام تغییری قابل ملاحظه دیده نمی شود و دستگاه های امنیتی فقط با اندکی اضافه نموده به اعضای شان در همان موقعیت های قبلی قرار دارند و تماشاگر کشتار هزاره ها می باشند.

     شهدا و زخمی ها به شفاخانه عمومی شهر انتقال داده شده بود، که بازماندگان شهدا و زخمی ها به علاوه تعداد کثیری از مردم خشمگین خود را فورا به شفاخانه رساندند. زخمی حادثه که وضعیت صحی اش بسیار وخیم می باشد، به شفاخانه نظامی "سی ایم ایچ" انتقال داده شده و شهدا حادثه را مردم در حال انتقال دادن به امام بارگاه پنجتن، ابوطالب و امام بارگاه بروری بالا می باشند.

     از طرف دیگر به گزارش تلویزیون ها هم اینک در مقابل شفاخانه بولان شلیک های شدید به گوش می رسد و از طرف دیگر در ساحه بولان و سرک روبروی آن عده ای از موتر ها سوختانده شده است و مردم به شدت خشمگین اند. پولیس از ترس شدت خشم مردم و از شرم نا اهلی اش، در ساحه دیده نمی شود.