در روز های اخیر در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک خبری دست به دست می شود که حاکی از نگرانی کار بران شماری از شبکه اجتماعی از قربانی شدن یک فرد بی گناه در بامیان است شماری از این نگرانند که نظام قضایی افغانستان یک فرد مظلوم و بی گناه را به جرم نکرده ای مجازات کند آنهم مجازات سنگین اعدام چون اتهامی که به این فرد وارد شده اتهام قتل است و جزای قاتل در نظام قضایی افغانستان اعدام است.

داستان از این قرار است که بعضی از خبر گزاریها از بامیان خبر دادند که ثارنوالی بامیان بادیگار سید بهشتی عضو شورای ولایتی بامیان را به اتهام قتل یک دختر باز داشت کرده است. قتل در خانه آقای بهشتی اتفاق افتاده است و آقای بهشتی آنگونه که خودش در دادگاه اعتراف کرده در هنگام قتل در خانه بوده و نماز می خوانده.

قتل در هفت متری آقای بهشتی با سلاح گرم یعنی کلاشنیکوف اتفاق افتاده اما آقای بهشتی در دادگاه گفته است که او صدای فیر را نشینیده است. رئیس شورای ولایتی بامیان و همچنین بادیگارد آقای بهشتی که متهم به قتل است، هردو در دادگاه گفته اند که زمانی که قتل در خانه آقای بهشتی اتفاق افتاده آنها در خانه نبودند و ماجرای قتل را تلفنی از زبان خود آقای بهشتی با خبر شده اند.

استدلال ثارنوالی این است که قتل با تفنگی صورت گرفته که متعلق به بادیگارد آقای بهشتی است. جالب این است که آقای بهشتی که در هنگام قتل در خانه بوده در حال حاضر آزاد است و به احتمال زیاد سرکار و وظیفه خود به عنوان عضو شورای ولایتی نیز حاضر است اما بادیگارد او، در زندان است.

برادر مقتول نیز در دادگاه گفته است که قاتل خواهرش بهشتی است نه بادیگارد او اما چون بهشتی خودش عضو شورای ولایتی است و برادرش عضو مجلس نمایندگان است، آنها نتوانسته اند هنوز ثارنوالی را وادار کنند که از آقای بهشتی در مورد این قضیه حد اقل تحقیق کند و اورا به عنوان کسی که از سوی خانواده مقتول متهم به قتل است بازداشت کنند.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا شما به نظام قضایی افغانستان در کل و نظام قضایی بامیان اعتماد دارید؟ چه کاری برای بر قراری عدالت باید کرد؟ اگر بادیگارد آقای بهشتی واقعا قاتل نباشد و سر انجام اعدام شود چه کسی مسئول است فقط ثارنوالی و قضای بامیان یا همه کسانی که در این زمینه سکوت کرده اند؟

آیا دلیل آقای بهشتی که می گوید در هنگام قتل سر نماز بوده و صدای فیر را نشنیده است برای شما قابل قبول است؟ نهاد های مدنی بامیان در این زمینه چه کاری می توانند بکنند؟

این پنجره برای به اشتراک گذاشتن نظرات شما است.