تسلیت و همدردی

دریغا که دنیا جفا می کند

در گذشت مادر گرامی آقای اسد الله احمدی(بودا) را به ایشان و سایر بازماندگان، تسلیت گفته، برای در گذشته رستگاری و رحمت و برای بازماندگان به خصوص آقای بودا صبر وسلامتی آرزو داریم.

حاج کاظم یزدانی، بلال نوروزبیگ،علی امیری، رحمت ارزگانی ،طاهر شاران، علی کریمی، حمزه واعظی، نسیم فکرت، ابوذر امینی، جعفر عطایی، عیسی مسیح، دهقان زهما ، خادم علی ، جواد جاوید ، حسین مبلغ ،جواد خاوری ، احمد عزیزی ، شریف سعیدی ، محمد حسین فیاض ، عبدالله محمدی ، علی احمدی، یحی وقار