نهان شد جاودان در ژرفنای خاک و خاموشی

شاد روان محمد زمان پدر استاد محمد جواد سلطانی در گذشت. این رخداد غمناک را به ایشان و سایر بازماندگان  تسلیت می گوییم. ما هم با ایشان شریک این اندوه می باشیم. خداوند بیامرزد و با نیکان و صالحان محشور گرداند.

محمد اسلم جوادی، شریف سعیدی، سهیلا حیدری، محمد عیسی نوری، محمدیحیی وقار، اسد بودا، محمد امین صداقت، جواد خادم، زهرا لطفی، معصومه عرفانی، حسین مبارز، هادی اکبری، علی امیری، ابراهیم جعفری، عزیزالله احمدی، عبد الله اکبری(شهیدزاده)، محمد عارف بصیر، عزیز رویش، ذاکرحسین ارشاد، محمد جواد صالحی، مظفرخاوری، حفیظ الله شریعتی، علی کریمی، داود ناجی، حسین ورسی، رضا کاتب، حسین هزاره، طاهر شاران، رحمت ارزگانی، حسن رضا خاوری، موسی سلطانی، تیمور شاران، اسدالله شفایی، حمزه واعظی، محمد احمدی، بلال نوروزبیگ، عیسی مسیح، محمد حسین فیاض، علی احمد، علی پناهی، زهرا زاهدی, حفیظ خرم، بسم الله تابان.