فساد در داوری ستاره افغان

 

چندین برنامه است که داوران ستاره افغان و نیز مجری این برنامه بر خلاف اصول اولیه داوری و مقرارت برنامه ستاره افغان به صورت جانب‌دارانه از جمشید سخی حمایت می‌کنند و به نفعش کمپاین می‌نمایند. در این ارتباط می‌خواهم دو نکته را به مردم شریف افغانستان و نیز داوران و مجریان برنامه ستاره افغان به میان بگذارم:

  • 1- کار داوران در حمایت و کمپاین به نفع جمشید سخی کاملاً خلاف اصول دواری است. داور در هر نوع قضاوت باید احساسات خود را دخالت ندهد. از آن مهم‌تر اینکه خود کارشناسان و داوران در برنامه ستاره افغان روز نخست برنامه ریزی کرده‌اند که در مرحله ده بهترین، ملاک داوری، نظر مردم باشد. مگر آن روز آنان نمی‌دانستند که مردم قضاوت دقیق و تخنیکی نمی‌توانند و نوعاً بر اساس احساساتشان رای خواهند داد؟ قطعاً پاسخ مثبت است. یعنی همه این نکته را میدانند که وقتی مردم در یک امری رای دهند و بخصوص در یک موضوع هنری رای و نظرشان جایگاه و پایگاه تخصصی و هنری نخواهند داشت، در عین وصف به خاطر ملاحظاتی از جمله در گیر کردن مردم با برنامه و پیدا کردن مخاطب بیشتر برای تلویزیون تصمیم گرفته‌اند که داوری را به مردم بسپارند. لازمه این امر، پای بندی به تصمیم و احترام به رای مردم از سوی داوران و تمام دست اندرکاران این برنامه است. توصیه داوران به نفع یک هنرمند، مانند این است که یک مولوی یا فیلسوف در انتخابات ریاست جمهوری به مردم توصیه کنند که شما حتماً به فلان کاندیدا رای بدهید چون او عالم‌تر و دانا تر است نسبت به دیگران. چنین توصیه های را هیچ کسی نه تنها از مولوی و فیلسوف نمی‌پذیرند بلکه به ریشش خواهد خندید و از نظر منطقی و قانونی هم آن را بر خلاف عقل و قانون تشخیص خواهند داد. پس من هم از داوران عزیز برنامه ستاره افغان می‌خواهم که بر خلاف قوانین و مقررات مسابقه خودشان به نفع یک هنرمند و بر خلاف هنرمند دیگر نپردازند. این قانون را برای این مسابقه خودتان وضع کرده‌اید اگر فکر می‌کنید غلط است سال دیگر اصلاحش کنید و قضاوت را بدست متخصصان موسیقی بسپارید. امّا امسال هر گز حق ندارید به نفع جمشید سخی کمپاین کنید و نوبت به ساجد حسین جنتی که رسید مجری روی صحنه از یک طرف منفی بافی کند، مجریان پس پرده، موزیک غلط پخش کنند و داوران هم بی انصافی کنند. من نمی‌خواهم ارزش خواندن جمشید را انکار کنم او خوب می‌خواند اما آن چنان نابغه موسیقی هم نیست که داوران می‌خواهند از او نمایش دهند. او یک هندی خوان دست چندم است.
  •  2- به خاطر همین بی انصافی‌های داوران از مردم شریف افغانستان و بخصوص طرفداران ساجد حسین جنتی می‌خواهیم که این هفته برای جنتی چندین برابر از هفته های پیش رای بدهند. تا داوران از کار اشتباهشان پشیمان شوند و دیگر به این عمل غیر قانونی و غیر اخلاقی ادامه ندهند.