"وحدت را یک اصل می دانیم"

شهید مزاری

انجمن هزاره های  هالند بمناسبت هجدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید بابه مزاری،  اولین دوره تورنمنت فوتسال " شهید وحدت" را در کشور هالند برگزار می کند.

بعد از تشکیل کمیته جوانان، گروه فرهنگی کمیته، پیشنهاد برگزاری تورنمنت فوتسال را به نام شهید مزاری ارانه نمودند که با استقبال گرم مسئولین انجمن روبرو شدند و در این راستا برنامه ریزی صورت گرفته و از آقای رضا علی بیک خواسته شد که سالن برگزاری را هماهنگ کنند و از تیم ها دعوت کنند.

به گفته مسئول کمیته جوانان آقای مرادی، اولین دوره تورنمنت مسابقات فوتسال به مناسبت هجدهمین سالگرد استاد شهید مزاری تحت نام جام "شهید وحدت" در کشور هالند با حضور دوازده تیم از کشور هالند و بلژیک حضور دارند و با توجه به اینکه این اولین دوره مسابقات است از دیگر کشورها نتوانستیم دعوت کنیم، انشاءالله در مسابقات آتی حضور بیشتر تیم های ورزشی از دیگر کشورهای اروپایی را به همراه خواهیم داشت.

زمان برگزاری:  یکشنبه 24/02/2013

مکان برگزاری: شهر زوترمیر هالند

Prismalaan 40, 2718 CX, Zoetermeer