در اعتراض به نسل کشی هزاره های کویته پاکستان، جمعی از دانشجویان، نویسندگان و فعالین مدنی کابل اقدام به اعتصاب غذای نا محدود در چهار راهی زنبق این شهر نمودند.

 

 

عکاس : فرهنگیان کابل