ما عزاداریم

انسانیت عزادار است

 

فاجعه اخیر کویته همه آنهایی را که اندک باوری به اصول و ارزشهای انسانی دارند سوگوار کرده است . این سوگواری توأم است با نگرانی نسبت به آینده و اینکه فردای این بغض و اندوه جانکاه چه سرنوشتی را برای جامعه انسانی رقم خواهد زد .

جنازه های شهداء مظلوم کویته هنوز به خاک سپرده نشده و خیل بستگان و مردم سوگوار کویته در کنار تابوت های خون رنگ عزیزان شان غرق ماتم و شیون اند . درین بین جمعی نالان و سرگردان نشان از عزیزی گمگشته می جویند ...

 اخباری که در فضای مجازی رد و بدل می شود حاکی از گردهم آمدن هزاره ها در چندین شهر و کشور جهان برای دادخواهی است . در کابل نیز قرار است جمعی از مردم در مقابل نمایندگی ملل متحد به نشانه اعتراض تحصن و اعتصاب کنند ....

 در چنین فضای غمبار و حزن انگیزی جمعی در پی این هستند که قربانیان این هجمه دهشت بار را چه بنامند ؟ هزاره ؟ شیعه ؟ ....

 به عنوان یکی از جمع عزاداران نکاتی را برای دوستان هم سرنوشت عرض می کنم :

 

___ ارزش نهادن به انسان و تکریم کرامت انسانی او در بر دارنده رعایت حقوقش در همه زمینه هاست . همان گونه که یک انسان صرف نظر از تعلقات دینی و عقیدتی اش و بدون محاسبه وابستگی نژادی و قومی اش شایسته حرمت نهادن است ؛ به همان پیمانه احترام گذاشتن به باور ها و اعتقادات او و انکار نکردن تعلقات تباری و قومی اش نیز بخشی از تکریم هویت انسانی او به حساب می آید . ازاین رو خرده گرفتن بر شعار های مذهبی عزاداران شهداء کویته و یا از سوی دیگر نفی هویت قومی جان باختگان کاری است ناشایست .

 ___ باید به مردمی که در اوج مصیبت و بی پناهی به باورها و اسطوره های اعتقادی و ذهنی شان پناه برده اند حق داد ؛ چرا که اولا این باورها تنیده در تا و پود وجودشان است و ناخودآگاه در چنین حوادثی ملجاء و پناهگاه شان می شود و ثانیا همین باورها و اسطوره ها تا حد زیادی باعث تسکین و تسلای آنها می گردد , به گونه ای که در سکولارترین جوامع هم می توان زلال ترین احساسات مذهبی و یا اسطوره پردازی ها را در مواقع این چنینی مشاهده کرد .

 ___ بیان هویت قومی یک انسان هم به هیچ عنوان نباید نمودی از اختلاف افکنی در صفی واحد به حساب آید . این واقعیت که اکثریت هزاره ها شیعه مذهب اند نمی تواند مجوزی باشد برای انکار هویت قومی و یا ملی آنها .

 ___ بیان سرنوشت غمبار یک مجموعه انسانی و استمداد نجات از تبعیض و خشونت , شایسته نیست که به تیر تهمت قوم پرستی و نژادگرایی مواجه گردد ؛ زیرا لازمه مقابله با قوم پرستی و تعصب , تشریح وضعیت و آگاهی از سرگذشت قربانیان آن است . این کجا و قوم پرستی کجا .

 ___ با همه این اوصاف ما باید مراقب باشیم که از فرو افتادن در دام های که صحنه گردانان این معرکه خون و جنون برای ما تدارک دیده اند بپرهیزیم . هرگونه شعر و شعاری که نفرت بپراکند و خصومت بکارد و بر کوره بنیادگرایی و خشونت بدمد , عاملین جنایت را خشنود و امیدوار خواهد ساخت و مردمان را آسیب پذیرتر می سازد .

___ به واقع فضای منطقه چنان وهم انگیز و تیره و تار است که براحتی نمی توان عاملین اصلی این جنایت ها را شناسایی کرد . در چنین فضایی باید نهایت کوشش را نمود تا از موج سواری های عوامل مشکوک و موج افکنی های کور و بی محاسبه جلوگیری کرد . با این حساب باید در متن ماجرا بود تا حاشیه نشینی نقادانه .

 یاران هم سرنوشت !

 در چنین هنگامه هایی رعایت همه جوانب و داشتن نگاهی به آینده کار مشکلی است . ممکن است برای بعضی از ما همراه شدن با جمعی که چون ما نمی اندیشند و یا شعاری می دهند که ما نمی پسندیم و یا عقیده ای دارند که با عقاید ما متمایز است و یا از تبار و قومی هستند که نسبتی با ما ندارد کار آسانی نباشد , اما همراه شدن با خیل عزاداران این فاجعه تلاشی باید باشد برای پاسداری از ارزشهای انسانی . ارزشهای که فراتر از قوم و نژاد و مذهب ما را به دنیایی بهتر و ایمن تر رهنمون می سازد .

بیاییم همه با هم از هر قوم و مذهبی با شعار (( ما هم عزاداریم )) با انسانیت میثاقی مجدد بندیم .