اعتصاب غذایی فعالان مدنی کابل شکسته شد.

ده ها تن از معترضان به کشتار هزاره ها در کویته، شام امروز به اعتصاب غذایی شان در شهرهای کابل و بامیان پایان دادند.

معترضان در کابل پس از حدود بیست ساعت اعتصاب غذایی به اعتصاب شان با نشر قطعنامه‌ای خاتمه یافت.

این اعتصاب پس از آن پایان یافت که اعلام شد، معترضان در کویته جاییکه در کمتر از دو ماه شاهد کشتار صدها تن در این شهر بود، به اعتراض شان پایان داده اند.

این اعتصاب و تحصن بصورت شبکه‌ای و خواسته‌های مشترک در سراسر دنیا برگزار و در یک هماهنگی کامل و با نشر پیام تحصن کننده گان، کویته، و اعتصاب کنندگان بامیان که در آن خوستار شکستن اعتصاب فعالان مدنی کابل شده بود این اعتصاب در کابل نیز پایان پذیرفت.

نماینده تحصن کنندگان مردم کویته، گفت که حکومت پاکستان تعهد کرده است که عاملان جنایات اخیر در کویته را به پنجه قانون خواهد سپرد، تدابیر امنیتی را در این شهر شدت می دهد و تلاش می کند تا سازمان ملل را قناعت دهد تا لشکر جنگوی را در لیست گروه های تروریستی این سازمان قرار دهد.

از پاکستان گزارش شده است که نظامیان این کشور، بیش از یک صد و هفتاد تن که گفته می شود عضو گروه جنگوی هستند را در یک عملیات نظامی دستگیر کرده اند.

در کمتر از دو ماه در بمب گذاری های کویته، نزدیک به دوصد تن در شهر کویته کشته شدند.

انفجار نخست (22 جدی) در یک سالن بیلیارد صورت گرفت و درست چهل روز پس از آن (28 دلو) یک مارکیت سبزی فروشی منفجر شد.

در اعتراض به این بمب گذاری ها که به کشتار هزاره ها مسما شده است، بیش از صد فعال مدنی و دانشجو در کابل و بامیان و صدها تنی دیگر در ایران و برخی از کشور های اروپایی اعتراض کردند.

شماری از اعضای ولسی جرگه، از اعتصاب و همدردی معترضان با کشتار هزاره ها حمایت کردند آنان گفتند که عاملان حوادث کویته تروریستان هستند.

این شمار از اعضای ولسی جرگه به معترضان کابل تعهد کردند که با سازمان ملل تماس می گیرند تا گروه جنگوی در لیست تروریستی این سازمان شامل شود.

همچنان آنان از حکومت پاکستان خواستند تا تلاش ها برای تامین امنیت شهر کویته را شدت بخشد.

در همین حال، محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور نیز گفت که او موضوع شامل کردن گروه جنگوی در لیست تروریستی سازمان ملل را در کابینه مطرح می کند.

معترضان می گویند در صورت که به خواست آنان توجه نشود، بار دیگر آنان وارد اقدامات جدی تری خواهند شد.

آقای خلیلی بمب گذاری های این گروه در شهر کویته را غیر اسلامی خواند.

در همین حال نماینده سازمان ملل در افغانستان که امروز با معترضان در کابل صحبت می کرد گفت که گروه جنگوی یک شبکه تروریستی است.

او کشتار هزاره ها در کویته را به شدت محکوم کرد و پیام بان کی مون سرمنشی سازمان ملل در این مورد را به معترضان رساند.

در این پیام آقای مون از حکومت پاکستان خواسته است که جلو کشتار هزاره ها در کویته را بگیرد و نگذارد که بیشتر از این این مردم قربانی تروریزم شوند.

با این حال، نماینده سازمان ملل در کابل می گوید که لشکر جنگوی یک جریان تروریستی است اما او تایید کرد که نام این لشکر در لیست تروریستی سازمان ملل نیست.

به گفته او در صورت که دولت های افغانستان و یا هم پاکستان تقاضا کند، نام این گروه در لیست تروریستی سازمان ملل قرار می گیرد.

این اعتصاب در حالی شکسته شد، که جمعی زیادی از موسفیدان، اهالی سیاست، فرهنگ، شعر و ادب، امام جمعه‌ای شهر کابل و نماینده‌ای حضرت آیت الله محقق کابلی در این شهر، وجمعی همراه شان، اعضای شورای علما شیعه افغانستان، جمعی زیادی از وکلایی پارلمان، محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری، صادق مدبر رییس اداره‌ای امور و ده‌هاشخصیت حقیقی و حقوقی در جمع اعتصاب کنندگان حضور یافته و هرکدام بصورت جداگانه خواستار شکستن این اعتصاب غذا شدند.

متن قطعنامه پایانی اعتصاب کنندگان کابل:

به نام خداوند آزادی، آگاهی و برابری

 

ما اعتصاب کنندگان غذایی کابل به دلایل زیر:

از آنجایی که به بیشتر خواسته های برحق هزاره های کویته از طرف دولت مرکزی پاکستان رسیدگی شده است و تحصن در شهر کویته پایان یافته است.

1- با توجه به دیدار نماینده دبیر کل سازمان ملل در کابل که با اعتصاب کنندگان که در آن، تعهد سپرده است، خواسته های اعتصاب کنندگان غذایی کابل را به دبیر کل انتقال دهد و در پی آن، حضور دوباره مسؤول سیاسی یونما در جمع اعتصاب کنندگان و خوانش نامه رسمی دبیر کل سازمان ملل متحد، مبنی بر رسیدگی جدی به خواستهای به حق این جمع.

2- با توجه به محدودیت حقوقی در زمینه ثبتِ نام لشکر جنگوی در لیست سیاه سازمان ملل که درخواست کننده آن، باید یک دولت مستقل باشد و سپردن تعهد از سوی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، محترم محمدکریم خلیلی، مبنی بر پیگیری این  درخواست از سازمان ملل.

3- با توجه به مشورتهای صورت گرفته با دیگر اعتصاب کنندگان در سراسر جهان، بویژه فعالان اعتصاب کننده بامیان و تحصن کنندگان کویته برای پایان دادن به اعتصاب.

4- به اعتصاب غذایی مان پایان می دهیم و تأکید می کنیم که اگر چنان چه ضرورت افتد، اعتراض های مدنی خود با روشهای مسالمت آمیز و متناسب با شرایط و اقتضائات زمان پی خواهیم گرفت.

قابل یادآوری است که ما به روشهای اعتراضی بدون خشونت و فعالیتهای مدنی برای اعتراض و مخالفت متعهدیم و کوشیده ایم فارغ از هرنتیجه ای، منادی روشهای دموکراتیک، مدنی و مسالمت آمیز باشیم.

ما اعتصاب کنندگان، ضمن سپاسگزاری از حمایتهای همدلانه تمامی شخصیت سیاسی، فعالان مدنی، نمایندگان مردم در پارلمان، اهالی فرهنگ و ادبیات و هنر، نمایندگان احزاب سیاسی و دیگر اقشار و طیفهای مختلف، تأکید می کنیم که این حرکت آزاد، مستقل، مدنی و مردمی بوده و هرگز به هیچ گروه و تشکل سیاسی، اجتماعی و غیره ارتباطی نداشته است.

جمعی از فعالان مدنی اعتصاب کننده در کابل

چهارشنبه، 2 حوت 1391 برابر با 20 فبروری 2013