ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا؛ بل احیاء عند ربهم یرزقون

رهبر شهید مزاری اسطوره مقاوت وبیداری

 باز ماه خون و حماسه فرا رسید تا کمی بیندیشیم که موقعیت فعلی را مدیون چه کسانی هستیم؟!هجدهمین سالگشت شهادت نماد مقاومت و وایثار رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری(ره) را برشما مردم وفادار آن شهید بی همتا تسلیت عرض می نمایم.

  • 1. حقیقت رهبرشهیدمان _ ویژگی های حقیقی او و همه ی رادمردان عرصه ی پیکار حق علیه باطل چه بود؟؟
  • 2. چه شد که حجاب های دنیوی برایشان کنار زده شد تا انان شاهد و شهید راه حق شدند؟؟؟

حقیقت آنها را می توان در دوره ی جهاد و حتی قبل از آن_ در دوره ی رشد و نموآنها و در تربیت دینی شان یافت  در تربیتی که مولایشان امیرالمومنین علی(ع) مقتدا و آرمانشان بود ..عرصه ی جهاد امتحانی بود بزرگ  که با گذر زمان برگ برگ تاریخ پیش رویمان ورق می خورد و ماندن مردانه ی آن مردان بی ادعا را فریاد می زند واحساس عشق و وفا نسبت به مردم خویش و همه ی مظلومین وطن را که با نثار جان خویش در کالبد جامعه ی کینه توز و گرگرفته جاری ساختند... که امروزقحطی همان عشق و وفا را به وضوح می توان حس کرد!!

 با شناخت دقیق و شناختی عمیق و حقیقی از رهبرشهید می توان بیش از پیش بر یتیمی ملت نالید و نسل جدید سالهاست که در پی قهرمان می گردنند... و آن کسانی که از قافله عقب ماندند به دنبال نام و جایگاه دگرگون ساز تاریخمان هستند تا بتوانند خلا های وجودی شان را به نحوی پر کنند ...اما افسوس نمی دانند که رهبر شهیدو همه ی شهیدان عالی مقام به دنبال معشوق و معبود شان فریاد عدالت خواهی خلق خدا شدند و در پرتو ایمان به خدا و اولیای خدا با افتخار بر قله ی عزت نور افشانی می کنند.

به زعم بعضی افراد مزاری شدن شاید آسان باشد اما باید دید که مزاری از چه گذشت ؟؟وبه چه رسید؟؟؟ دیگران چه می کنند ؟؟ از چه می گذرند و به چه خواهند رسید؟؟!!  پدرمان برای مردم خویش از جان گذشت تا به جانان رسید ...دیگران اگر از آسایش خویش می گذرند؟؟؟ از جایگاه و مقام خویش نمی گذرند!!!و اگر از جایگاه خویش بگذرند به هیچ وجه از ثروت و قدرت خویش نمی گذرند...

مزاری نه شیفته ی قدرت بود ونه تشنه ی مقام و شهرت_بلکه وفادار به تعهد  و میثاقش بود.. امروزدیگر به راستی شیعه و هزاره بودن در سرزمینمان جرم نیست و این ثمره ی مجاهدت های رهبرعزیز ودیگر شهدای غرور آفرین وعدالت خواه کشورمان است.

سرخی خون شهیدان از میان تیرگی ها و ظلمت ها معجزه آفرید و بن بست ها را گشود و زمینه ی فعالیت و نقش آفرینی را برای همه ی محرومین ایجاد کرد امروز جبر محیط و جبر زمانه جلودار ملت سرافرازمان نیست بلکه ملتی که عزت و سربلندیش را از خون وحدت بخش رهبر شهیدش ودیگر جان فدایان مجاهدش گرفته است پیشرودر تاریخ فردای جامعه ی ماست.

باید به خاطر بسپاریم که حلقه ی وصل حماسه ها _جان فشانی ها _وفاداری های دیروز جهاد_اندیشه هاو باورهای سازنده ی تاریخ فرداست این سازندگی ها در قالب انسان ها و نسل های پویای امروز روح فردایمان خواهد بود سازندگی هایی که پایمردی عشق وفا و آرمان های شهدایمان در فکر وباورمان سیلان دارد.

خون رهبرشهید دوئیت و تفرقه را وحدت بخشید اما هم اکنون جامعه در خواب سیاسی عده ای فرو رفته و طریق صداقت وپیمان وحدتمان را به تاخیر انداخته است چرا که این عده نبرد را  برای  دست یافتن به جایگاه ومقام دنیایی خویش کشانده ودرگیر درون خویش شده اند که باید هشیار بود و گوی بازی را از میدان هوس های درونی آنان به عرصه ی پیشرفت اجتماعی و به ساحت وحدت فکری و عملی جامعه هدایت کرد.

جوانان و نسل تحصیل کرده ی امروزمان باید حنجره ی سرخ رادمردان عرصه ی جهاد دیروز را مرکب قلم هاشان سازند و در مسیر شناخت درست آنهااز شخص گرایی به ارزش گرایی روی آورند و از احساس به  معرفت و شناخت دقیق حقایق و واقعیت جامعه ی خویش گذر کرده تا حقیقت تاریخ خویش را لمس کنند.

یکی از مسائل شناخت شخصیت رهبر شهید از میان برداشت ها و بیان های مختلفی است  که دامنگیر جامعه شده است و باید به خاطر بسپاریم رهبر شهیدمان هدفش که همانا پایبندی به میثاق مقدس وحدت دربین تمام مردم کشورمان و جامعه ی ماست را به خطر می اندازد چرا که برداشت های این دسته همان منویات درونی ست که به نام رهبرشهید افکار و اذهان جامعه را متشتت و پراکنده می سازند.

کسانی که دو سال و هشت ماه غرب کابل را به خاک وخون کشیدند آیا هم اکنون در مورد کشتار و فجایع کویته بی طرفند؟؟چرا بر رسانه های جهانی درست مانند دو دهه ی پیش سکوتی مطلق حکم فرماست؟؟؟به راستی از دید انان کشتار عده ای انسان بی دفاع جنایت نیست؟!هر روز در کنار ما کویته غرق در خون می شود ولی افسوس از هیچ کس صدای اعتراض به گوش نمی رسد !!!پس کجا هستند سازمان هایی که دم از حقوق بشر می زنند؟!آیا این هم یک بازی کثیف سیاست ونسل کشی مردمی مظلوم نیست؟! افسوس ما دیگر مزاری و مانند مزاری نداریم تا در کنار مردم ستم دیده تا پای جان بایستد..

در پایان از شما مردم دلسوز وهمواره وفادربه آرمانهای رهبر شهیدم در سراسر گیتی نهایت تشکر و قدردانی را دارم

  ومن الله توفیق

خانواده ی شهید مزاری(حوت1391)

نقاشی :  از استاد علی بابا اورنگ