سمه تعالی

اطلاعیه

هجدهمین سالگرد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری تحت عنوان" دموکراسی وجامعه بدون خشونت در اندیشه رهبر شهید"  در شهرویانا کشوراتریش برگزار می گردد.

سخنرانان:

-          دانشمند و پژوهشگر محترم آیت الله محقق نسب

-          تیمور شاران دانشجوی دکترا در دانشگاه اگستر انگلستان

-          جمعه رضایی نویسنده و کارشناس امور اسلامی در اروپا

زمان:     روز شنبه ۱۶ مارچ ۲۰۱۳ از ساعت ۱۴:۰۰  الی ۱۹:۰۰ بعد از ظهر

مکان:     Kreitnergasse 4-6 1160 Wien  

"ستاد برگزاری مراسم رهبر شهید در شهر ویانا "