چگونگی گسترش اهداف و بین المللی سازی اعتصاب

 

 

سردار قلندری

 

 

دانشجویان گرامی! عکس های اعتصاب غذای شما را در سایت های مختلف دیدم .

 این که شما چه می خواهید و اینکه سایت ها و رسانه ها در مورد شما چی نشر می کنند بسیار مهم است، در نوشته های سایت ها در مورد دلیل اعتصاب،  بعضی رسانه ها، اصل جریان را نوشته بودند بعضی اصل را در حاشیه مانده بودند و خود غرض نویسی کرده بودند.عکس هایی که از شما نشر شده است نیز خوب دلیل حرکت شما را بیان نمی کنند ...و اما شعار هایی که شما چاپ  و به نمایش  گذاشته اید:

•1.     شعارها، بیشتر به یک زبان می باشد (بیشتر باید که به زبان های بین المللی باشند).

•2.     شعارها از چیزی که در عکس ها نشان داده است خوب هدف یا اهداف شما را نشان نمی دهند.

•3.     شعار ها بیشتر کلی می باشند :عدالت،شایستگی، Justice ، Competence، پوهنتون محل رشد اندیشه هاست نه گورستان استعدادها (این لغات خنثی می باشند باید جملات کوتاه انگزشی باشند).

•4.     هدف مقطعی و خرد است : بر طرف شدن دو نفر(اهداف کلانتر را هم بگنجانید )

 

پیشنهادات:

•1.     بیانه ای بنویسید به زبان انگلیسی، دری و پشتو

بیانیه را به تعداد زیاد کپی بگیرید و از هر رسانه که آمد، بیانیه را تحویلش دهید.

•2.     شعارها را به زبان های بین المللی بنویسید، جزء یک پلاکارد که به زبان های دری و پشتو می باشد.

•3.     در نوشتن شعار ها اهداف کلان تر  را نیز پی گیری نماید، فقط  برکنار شدن دو نفر کافی نیست.

بطور مثال: حضور عادلانه همه ملیتها در تشکیل اردگان های حکومت و انکشاف متوازن در تمام مناطق کشور.

•4.     کمیته روابط با رسانه ها را تشکیل دهید و ساعت به ساعت با رسانه ها در تماس شوید.(برای این منظور دو شماره تلفن  و دو آدرس میل، را در اختیار رسانه ها قرار دهید).

•5.     کمیته روابط با سفارت خانه ها و ارگان های بین المللی را تشکیل دهید و متن بیانیه خود را به تمام سفارت خانه ها و ارگانهای بین المللی از طریق این کمیته روابط، برسانید (یادتان نرود متت بیانیه باید به زبانهای بین المللی باشد و در ضمن دو شماره تلفن و دو آدرس میل به سفارت خانه ها بدهید).

•6.     در روی یک پلاکارد به زبان انگلیسی، بیانیه را چاپ و از هر کس که می شود امضإ بگیرید تا طوماری تشکیل شود.(با این طومار چه کنیم و به چه درد می خورد؟ جواب: به میزانی که تعداد بیشتری امضإ جمع آوری نماید در رسانه ای سازی حرکت شما را کمک می کند ، حتی می شود این طومار را به میان مردم ببرید تا امضإ کنند؛ و در روز پایان اعتصاب این طورمار را رسانه ای و به دفتر سازمان ملل تحویل دهید. در این صورت حرکت شما بعد بین المللی خواهد داشت).

•7.     از کمکهای مردمی و نهادهای اجتماعی و جامعه مدنی، استفاده بهینه نمایید (سوال؟ چگونه؟ جواب: هر کس با مردم و جوانانی که می شناسید در تماس شوید و آنها را دعوت به پیوستن به حرکت نمایید و همچنین از نهاد ها و جامعه مدنی نیز دعوت به پیوستن به حرکت را نمایید).

•8.     بیانیه باید مختصر و مفید و باز تأکید دوباره اینکه، به زبانهای بین المللی باشد.

 

 

متن بیانیه پیشنهادی، که باید حاوی سه هدف باشد و به زبان انگلیسی و پشتو برگردان شود:

 

 

بیانیه دانشجويان دانشكده‌علوم اجتماعي دانشگاه كابل، خطاب به:

 ریئس جمهوری، حکومت و پارلمان افغانستان، جامعه جهانی، رسانه های بین المللی و داخلی، سرمنشی سازمان ملل، نیروهای آیساف و سفارت خانه های بین المللی و سازمانهای بین المللی در افغانستان و جامعه مدنی.

خواست ما:

•1.     حضور عادلانه همه ملیتها در تشکیل اردگان های حکومت

•2.      انکشاف متوازن در تمام مناطق افغانستان

•3.     برکناری اشخاص فاسد از کادر دانشكده‌علوم اجتماعي دانشگاه كابل، به نامهای: (...)

 

 

 

سر بلند و پایدار باشید

 اگر در وطن بودم حتماً در کنار شما بودم.

و من الله توفیق