دانشگاه رابعه بلخی دانشجویانش را فریب داده است 

 

 

 

فاطمه نظری موسس دانشگاه رابعه بلخی و نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان به دانشجویان این دانشگاه گفته است که تخفیف سال گذشته در مورد هزینه تحصیلی دختران و نیز باقی تخفیفات و امتیازات، پایان یافته و بعد از این دانشجویان باید هزینه را به صورت کامل بپردازند.

 

دانشگاه رابعه که در سال 1391 تاسسیس شد و در سال گذشته (1392) فعالیتش را با کمترین هزینه تحصیلی (ده هزار افغانی) آغاز کرد، برای جلب و جذب دانشجویان بیشتر، امتیازهایی را در نظر گرفت. یکی از این امتیازات، تخفیف ده‌درصدی در هزینه تحصیلی دختران بود. همچنان برای آن عده دانشجویانی که صنف درسی شان در شاخه برچی این دانشگاه تشکیل نشده، وعده داده بود که تا تشکیل صنف در این شاخه، ده درصد هزینه تحصیلی دانشجویان برچی که در ساختمان مرکزی این دانشگاه در کارته چهار می‌آیند نیز تخفیف می‌یابد. این دو تخفیف تا پایان سال تحصیلی 1392 عملی شده بود.

 

این تصمیم فاطمه نظری از نظر دانشجویان این دانشگاه یک فریب بزرگ برای دام‌انداختن تلقی شده است. آنها می گویند که مسئولین دانشگاه در سال گذشته به آنها نگفته بودند که تخفیف‌های یادشده فقط برای سال اول است. بلکه گفته بودند که این تخفیفات برای تمام دوره تحصیلی است و به همین خاطر آنها در این دانشگاه ثبت نام کردند. اگر می دانستند که امتیازات ذکرشده تنها برای یک سال است، آنها تصمیم دیگری می گرفتند.

 

این دانشجویان که به خاطر ترس از برخورد مسئولین با آنها نمی خواهند نام شان گرفته شود، عمدتا به خانواده‌های بی‌بضاعت و تنگدست تعلق دارند که پرداخت هزینه تحصیلی شان را بدون تخفیف ندارند و آنها نمی‌توانند بیش از این بر خانواده‌های شان فشار اقتصادی بیاورند. آنها ترس از این دارند که این گونه رفتار از سوی فاطمه نظری باعث محرومیت آن‌ها از ادامه تحصیل شان می شود.

 

این دانشجویان اضافه می کنند که مسئولین دانشگاه رابعه بلخی و فاطمه نظری آنها را فریب داده اند. آنها از وزارت تحصیلات عالی خواستار رسیدگی به این مشکل اند.

افزون بر فاطمه نظری، انجنیر نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه و دکتور حسن عبداللهی وزیر شهرسازی نیز از اعضای هیئت امنای این دانشگاه اند.