جايگاه مرجعيت در مذهب شيعه از يك ويژه‌گى اعتقادى خاصِ برخوردار است. بدين معنى كه هر مكلف از نظر شرعى بايد جهت صحيح انجام دادن تكاليف شرعى‌اش، اعم از انجام واجبات و مستحبات، تركِ محرمات، و مكروهات، از آوانِ به تكليف رسيدنش بايد از يك مجتهدِ زنده كه از هر نظر اعلم، در عصرِ خودش باشد، تقليد نمايد.

                                              

مراجع به عنوان صاحب نظرانِ در دين، عمرى را صرفِ آموختن و تحقيق در متونِ دينى نموده و پس از طى مراحل و مُباحثاتِ فقهى، زيرِ نظرِ فقهاى اعلمِ زمان خويش به كسبِ درجه‌ى اجتهاد نايل مي‌گردند. 

 

حضرتِ آيت الله العظمى حاج شيخ محمد اسحاق فياض يكى از مجتهدينِ برجسته‌ى عصر حاضر است، كه نظرات وآراىِ حضرتِ شان قابلِ قبول و مورد احترام ساير مراجعِ بزرگ مي‌باشد. ايشان يك سلسله نظراتِ جديد، در مواردِ مختلف، مطابق به شرايطِ زمان و مكان، ارایه داده‌اند كه شرايطِ زندگىِ مكلفين در آن در نظر گرفته شده است و حلالِ مشكلاتِ مؤمنين در سراسرِ جهان و از جمله در كشورهاى غربى شده است. 

 

چند روز قبل جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاى شيخ محمود فياض فرزندِ ارشدِ ايشان به عنوان نمايندهءِ خاصِ حضرتِ آيت الله العظمى، سفرى به استرليا داشتند كه مورد استقبال گرمِ مؤمنين أعم از عرب و عجم قرار گرفتند. ايشان ضمن ديد و باز ديد از مؤمنينِِ كه در اين كشور زندگى مي‌كنند، حاملِ پيامِ حضرتِ پدرشان به مؤمنين نيز بودند. ايشان از تمام مراكز اسلامى تشيع ديدن به عمل آورده و مستقيم پيامِ مرجعِ تقليد را به سمع مردم رسانيدند و از اوضاع و احوال مردم اطلاع حاصل نمودند. و در صورتِ پرسشِ سؤالاتِ شرعى، پاسخ، مى‌گفتند. 

 

پيامِ حضرت آيت الله العظمى فياض حاوى نكاتِ ارزنده و بسِ در خور اهميت از هر نظر است.  ايشان روى چند مورد تأكيد مي‌فرمايند:

 

١- حفظ وحدت در ميان مؤمنين و مسلمين.

٢- حفظ قوانين كشورِ كه شما در آن زندگى مي‌كنيد.

٣- سفارشِ علم آموزى به جوانان، از فرا گيرى علم براى خدمت به جامعه‌ى تان دريغ نكنيد.

٤- سعى كنيد از جنبه اقتصادى خودتان را قوى نماييد تا ازين طريق هم خودتان عزتمند زندگى كنيد و هم منشأ خير و بركت به مردم تان شويد. 

٥- رعايت حجاب و عفت براى خواهران.

٦- شركت هم آهنگ در انتخابات محلى و پارلمانى تحت نظر بزرگان تان. 

 

شما ميتوانید مشروح پيام مرجع عاليقدرِ تشيع حضرت آيت الله العظمى فياض (دامت بركاته) و سخنان جناب حاج آقاى شيخ محمود را از طريق اين لينك (http://youtu.be/v1OYUYcDpkk) بشنويد و دريابيد كه اسلام واقعى دين تعادل، هم زيستى، نوع دوستى و انسانيت است.

 

اميدوارم ، بتوانيم در شعاع دين كه ضرورت و نياز فطرى انسان است، خود مان را و جامعه ى مان را به سوى قُله‌هاى رفيعِ آدميت رسانيده و چهره‌ى واقعى از آيين الهي را به نمايش گذاريم و آنانكه مغرضانه از دين و مذهب سوء استفاده مي‌نمايند و باعث ترويجِ افراطيتِ ضد بشرى مي‌شوند را به محاكمه الهي كشانيده و جهانِ پر از عدل و داد و انصاف را شاهد گرديم، و اشك كودك وآهِ پير زنى را از فرطِ فقر و ظلم ننگريم و نشنويم. 

بلى، اين مهم در صورتِ قابل دست يافتن خواهد بود كه ما نيز، در پرتو هداياتِ  مراجعِ بزرگ، چون حضرت آيت الله العظمى آقاى فياض، قرارگيريم واسلام را از چهره‌ى مراجعِ واقعىِ چون ايشان بنگريم، كه اسلام دينِ تعادل و تعامل است نه دين افراط گرى و خشونت. 

 

يك خواهش از عزيزانِ دارم كه واقعاً دردِ اجتماعى دارند، بخصوص جوانان، كه از احساساتِ پاك و نابِ انسانى بر خوردارند و در جامعه خيلى ستم‌ها را شاهدند، متوجه باشند كه يك عده افرادِ معدود از ميان مردم خود ما هم هستند كه از اين وضعيت نا بسامان سوءِ استفاده نموده و تمام بدبختي‌ها را به گردن مذهب مى اندازند، در حاليكه مذهب خود از دو سو مورد ظلم و تعرض قرار گرفته، يكى، آنانكه مذهب را وسيله‌ى به قدرت رسيدن شان نموده و افراطيت را تبليغ مى‌نمايند و بيشتر جنگِ مذهب عليه مذهب را راه مى‌اندازند و از جانب ديگر يك عده ماركسيست‌ها و كمونيستهاى شكست خورده‌اى استند، كه ازين طريق عقده‌هاى تاريخى شان را از فرزندان مسلمان ميگيرند و نيز يك عده ديگرِ هستند كه مسلكِ مشخصى ندارند، برايشان ديندارى و بى دينى فرقى نميكند، آنان در پى كسب شهرت و مقام اند واين تيپ به نظر بنده همان فُرصت طلبانِ اند كه روى موجِ احساسات مردم سوار و جامعه را بيشتر بسوى بحران سوق ميدهند، در حاليكه به جز منافع پوچ و واهى خود شان نمى انديشند و مردم را به شعار هاى ميان تهى سر گرم ميكنند. پس بايد به هوش بود و فُرصتِ زندگى را بيهوده در پاى هيچ مصرف نكرد.