بیانیه فدراسیون هزاره های آسترالیا در ارتبا ط به حوادث نگران کننده اخیر در افغانستان

 

 

متاسفانه  سر زمين آبايى ما افغانستان؛ سالها است که در آتش جنگ، نفاق و قدرت طلبی می سوزد. میلیون ها هموطن ما کشته، معیوب و یا آواره شده اند.

رژیم های دگم اندیش تنگ نظر که جهان را از عینک غبار آلودِ  چپ و راست  افراطی شان مى ديدند، هريك بنوبه خود این وطن را به ویرانه ای تبدیل کرده و طمع و اشتهای سیری ناپذیر بازی گران منطقوی و بین المللی را بدخالت و نفاق افگنی ترغیب کرده و بعنوان نوکران بی اراده مجری بازی های دیگران شدند.

وطنی را که می توانست خانه ای امن و آباد برای همه ساکنان این دیار بوده و در کمال امنیت و آسایش، برادروار،  در کنار هم زندگی کرده و از موهبت های طبیعی این وطن لذت ببرند به جهنم سوزان تبدیل کرده، كه اينك همه ى شهر وندان  آن در شعله ها و گدازه های آن مى سوزند.

 

توجه و حضور جامعه جهانی از سال 2001 در افغانستان، و سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک های اقتصادی و هزاران نفر اردوی مسلح، اندكى این خوشبینی را بوجود آورده بود، که روزهای دربدری مردم اين سامان، پایان یافته و ساکنان آن با  امنیت زيست نموده،  و روزگار آبادانی و رفا  را ببینند و  زخم های مزمن سالها جنگ و خرابی را مرهم بگذارند. اما سوگمندانه،  اینک بعد از 14 سال انتظار،  هدر رفتن ملیاردها دالر کمک های بین اللملی و قربانی شدن هزاران عسکر،  نه تنها خوشبینی مردم  به یاس و نا امیدی تبدیل شده بلکه وحشت و خوف جان ملیون ها انسان افغانستانی را فراگرفته است، و فراروى شان افق تار و سياهى را مشاهده مى کنند.

 

مسافرین بیگناه، شامل مرد، زن و اطفال معصوم،ر در مسیر راه ها اختطاف، اطفال نابالغ برای عملیات انتحاری بکار گرفته شده، مکاتب، پل و پلچک ها، شفاخانه ها و دیگر تعمیرات عمومی تخریب گرديده است. دادگاه های صحرایی توسط افراد خودسر تشکیل شده  و اخلاق و ارزشهای انسانی به  پایین ترین حد ممکن  تنزل یافته است. کشتن وحشیانه و در آتش جزغاله کردن یک زن بى دفاع، با نعره های تکبیر،  در حضور صدها مرد ، بی اینکه جرم او در یک محکمه رسمی ثابت شده باشد، نشانگر سقوط ارزشهای انسانى و پریشانی دلهره آور اوضاع است. 

 

در این دیار، كه به جهنم رنج و عذاب تبدیل شده است،  همه  اتباع و ساکنان آن زجر می برند؛  اما قرنها تاریخ خونبار و حوادث غم انگيز اخیر نشان می دهند که هزاره ها همچنان رنج مضاعف را متحمل می شوند و "هزاره بودن هنوز در اين سر زمين جرم است". بروایتِ راپورهای معتبر،  تنها در یک ماه گذشته بیشتر از هفت مورد مسافرین بیگناه هزاره که برای اداره زندگی روزمره خود بین مناطق مختلف افغانستان مسافرت می کردند از بس ها پايین كشيده شده، اختطاف و یا به قتل رسیده اند. متاسفانه دولتمردان، مقامات مسئول، حتى رهبران سیاسی جامعه هزاره،  از کنار این همه بیدادگری ها بی تفاوت گذشته و در قبال آن کمترین اقدام موثر انجام نداده اند.

 

فدارسیون هزاره های آسترالیا نسبت به گسترش روزافزون نا امنی و كشتار و اختطافِ هدفمندانه هزاره ها،  شدیدا نگران بوده و خطاب به مسئولین دولتی، رهبران سیاسی و اجتماعی، نهاد های حقوق بشر داخلی و بین المللی و نهادهای مدنی در داخل و خارج از فغانستان موارد ذیل را بعنوان خواسته های مشروع، انسانی و فوری خواهانیم:  

  • 1. ما از دولت افغانستان که مسئول امنیت جانی و مالی اتباع افغانستان است و از سازمان های حقوق بشر و نیروهای ائتلاف بین المللی می خواهیم که گروگان گرفته شدگان مردم هزاره را هر چه زودتر از چنگ آدم ربایان و تروریستان رها ساخته و خانواده های آنها را از تشویش و پریشانی نجات دهند.

 

  • 2. ما از انجمن ها و نهاد های مدنی داخل و خارج از کشور تقاضا می کنیم تا با بیانیه ها، مظاهره ها و دیگر ابزار مناسب مدنی نسبت به بی تفاوتی و سکوت مرگبار مسئولین اعتراض نموده و صدای اسیران در بند و زنجيررا در عرصه جهانى باز تاب دهيم.

 

  • 3. قتل وحشیانه فرخنده در کابل و در ملأ عام، نشانگر زوال ارزش ها انسانى و اخلاقى در جامعه ما است. ما خواهان پیگیری جدی عاملان این جنایت بوده و آن را زنگ خطر جدی برای سقوط ارزشهاى انسانى و دخالت آشکار افراد خود سر و غیر مسئوول، در زندگی فردی و اجتماعی جامعه می دانیم.

 

فدراسیون هزاره های آسترالیا بمنظور انعکاس درد و رنج مسافرین اسیرو خانواده های آنها در صدد برنامه ریزی تظاهرات سراسری در آسترالیا و هماهنگی با دیگر نهادهای همکار در سطح جهان می باشد.

فدراسیون هزاره های آسترالیا