جهاد بود یا کمربند دفاعی بلوک غرب؟ 

 

 

 

 

 

 

باری رهبر حزب کمونیست فرانسه گفته بود :اگر روزی بلوک سوسیالیستی شرق به‌ فرانسه حمله کند به‌خاطر سوسیالیسم از آن حمایت می‌کنم. گروه‌ها و احزاب سوسیالیست خود کشورهای غربی نظام‌سرمایه‌داری را به‌شدت از درون تهدید می‌کردند. از طرف دیگر پیروزی کاسترو در کوبا و بر سر قدرت آمدن قوم‌گرایان سوسیالیست جهان عرب چون صدام، قذافی، ناصر نشان داد که روح سوسیالیسم در تن نیمه جان جهان سوم زود می‌دمد. نبرد شکست‌ناپذیر مردم و کمونیست‌های ویتنام غرور خدایان نظام سرمایه‌داری را نیز شکستانده بود.

 

وجود احزاب قدرت‌مند چون حزب دموکراتیک خلق در افغانستان، توده و ده‌ها گروه و حزب سوسیالیستی در ایران، پیروزی سوسیالیسم را در این کشورها تا حدودی قطعی و حتمی کرده بود. پشت تمام این گروه‌ها و کشمکش‌ها کاملاً ردی پای شوروی دیده می‌شد. غربی‌ها کاملاً متوجه بودند، با سقوط ایران و افغانستان به‌دست احزاب سوسیالیست، بلوک شرق از طریق آب‌ها می‌تواند قلب‌ نظم سرمایه‌داری را به‌صورت مستقیم هدف قرار دهند. آن وقت نبرد «رو در رو و سینه به سینۀ» بلوک غرب و شرق آغاز خواهد شد. خدایان نظام‌های سرمایه‌داری دست‌پاچه و نگران شده بودند.

 

مهندسان اجتماعی‌شان به این نتیجه رسیده بودند تنها سپر که می‌تواند سد راه سوسیالیسم در کشورهای اسلامی باشد باورهای دینی مردم است. به‌همین خاطر «کمربند دفاع اسلامی» را مهندسی کردند. تلاش کردند با ترکیه نزدیک شوند حتا آن را عضو ناتو ساختند. به‌خاطر تأمین امنیت خمینی، وی را در فرانسه جادادند. خمینی از منطقه‌ای به‌نام «نوفل لوشاتو» در پاریس فعالیت‌های ضدشاهی را در ایران سازماندهی ‌کرد. سرانجام بعد از سقوط نظام شاهی زیر نظر امنیت فرانسه به‌فرودگاه ‌تهران رسید. اعدام ذوالفقار علی بوتو، سوسیالیست متمایل به ‌شوروی در زیر چشم دوربین ذره بین‌دار غرب انجام شد و ضیا جنرال اسلام‌گرا را بر سر قدرت آوردند. به‌دنبال شیخ‌ها و ملاهای افغانستان نیز برآمدند. مدعیان جهاد افغانستان به‌سراغ جهاد نرفتند، بلکه غرب با پول و طرح به‌سراغ این‌ها آمد. ملاهای ما با طرح غربی‌ها تفنگ بدست گرفتند. در حقیقت مهندسان جهاد اسلامی بلوک غرب بود. غربی‌ها برای این‌که ویتنامی برای بلوک شرق و سپری برای خودشان بسازند ملاهای افغانستان را پیدا کردند. در نتیجه غرب موفق شد و بلوک شرق تاوان زیاد پرداخت کرد.

 

اما امروزه پیروزی بلوک غرب را یک عده ملا و مولوی‌های افغانستان جشن می‌گیرند. نادیده نگریم در نزاع بلوک سوسیالیسم و سرمایه‌داری مردم افغانستان تکه تکه شدند. مدعیان جهاد به‌گفته زنده یاد علی شریعتی «با زبان فقه دروغ گفتند» و زیر چتر دین به ‌ناموس مردم تجاوز کردند. شهرها و روستاها را ویران کردند و خانه‌های مردم را تاراج. امروزه به‌ برکت جهاد سازمان سیاه و غرب هم‌ زر دارند و هم زور. اما مردم غریب نه ‌نانی برای خوردن دارند و نه ‌خانه‌ای برای زیستن. به راستی در نبرد دو قطب سوسیالیسم و سرمایه‌داری مردم غریب ما «له» شدند.