"وسعت جغرافیایی صدای هزاره" تا کجاست؟

 

 

 

در طول ده سال اخیر تمام خبرهای مربوط به جامعه هزاره از جغرافیایی خود هزاره ها عبور نکرده. دقیقاً در زمان عبدالرحمان هم پیام هزاره ها فراتر ازمرزهای هزاستان نرفته است. حال در سال 2015 جامعه هزاره دچار همان سرنوشت شده است.

 

در طول این ده سال اخیر که فرصت رسانه ای شدن را داشتیم ،هیچ کار بنیادی از سوی جامعه قلم به دست هزاره صورت نگرفته که پیام هزاره ها را فرامنطقه ای کند. نوشته های که می شود کاملا کاربرد داخلی داشته است. یعنی تمام نویسنده های این جامعه در محور درونی همین جامعه قلم زده است.

 

 نه تنها هزاره ها  درین مدت به #شبکه های تلویزیونی برون مرزی دست پیدا نکردن  بلکه هیچ کدام کاری در حوزه خبرگزاری معتبر نوشتاری هم از سوی این جامعه صورت نگرفته است که خبرهای این جامعه را ضبط، ثبت، آرشیو و منبع کند برای این که دیگران یعنی دیگر خبرگزاری ها از منابع آن استفاده کنند.

جامعه مهاجر هزاره که سالهاست در کشورهای اروپایی زندگی کردند و به زبان انگلیسی و دیگر زبانهای آن کشورها تسلط پیدا کردند آنها هم نتوانستند پل ارتباطات بین هزاره و جامعه ملل باشند. خبرگزاری های معتبر جامعه غرب را که همه شان میشناسند مانند یورو نیوز، بی بی سی جهانی، سی ان ان، من خبرهای تلویزیون مانند nhkجاپان، cctvچین و skyروسیه را دنبال میکنم این خبرگزاری ها تمام خبرهای مربوط به افغانستان را پوشش میدهد. خبرهای قندوز را خیلی وسیع پوشیش دادند.

 

 با منبع از شبکه های افغانستان، ولی از کشتار سربازهای اردوی ملی درجلریز هیچ خبری پخش نکردند. من بارها میخواستم خبرهای مربوط به جامعه هزاره را به آدرسهای فیسبوکی هیمن خبرگزاری ها بفرستم دو مشکل داشتم اول اینکه خبرها باید برگردانده به انگلیسی میشد دوم اینکه با اعتبار کدام منبع به این خبرگزاری ها ارسال می کردم. در ایام که خبر توافق رییس جمهور غنی با نخست وزیر آلمان خانم مرکل براى بازگرداندن پناهجویان افغانستانی پخش شد. مردم هزاره هرکدام بصورت انفرادی به فیسبوک خانم مرکل پناه پردند برای انتقال پیام خودشان.

 

جامعه ای که صدا نداشته باشد مرده است. برای پویایی صدای جامعه هزاره در کنار کارها سیاسی داخلی باید کارشود وگرنه ده سال بعد هم همین راه را خواهیم رفت. شورای سراسری جامعه هزاره درین راستا مسوولیت بالای دار.