چرا محقق به مردم سیلی زد؟

 

 

 

 

 چرا دیشب ‫محقق چنین سخنان متکبرانه، ناسنجیده و غیر مسئولانه ای را بر زبان راند؟

 

 ١-محقق گرفتار توهم رهبری شده است. ماروین زونیس در کتاب «شکست شاهانه» نیمرخی از شاهان و مستبدانی به دست می دهد که در اواخر کارشان دچار بیماری خودبزرگ بینی کاذب می شوند. محقق چنین شده است. او به اشتباه خود را زعیم و رهبر بلامنازع هزاره ها می داند و به حدی در جبروت خود حیران است که نه تنها در ساحه کبریایی خویش کسی را هم پای خود نمی بیند بلکه هرگونه اقدام و حرکت بدون دستور و امر ملوکانه اش را حرکتی از روی دشمنی می بیند. حرکت چندصد هزار نفری دیروز اقدامی خودجوش و بدون رهبری واحد بود که محقق مخالف آن بود. برای همین بسیار برآشفت.

 

2 ـ گاهی برداشتهای عامیانه مردم بسیار دقیق است. مردم این کار محقق را با عبارت ساده «نوکر ‫ارگ» تفسیر می کنند. محقق که «سرش را در میان پولاد گردانده است» امروز آن چنان در خفت و خواری است که مجبور گشته برای حیات خود و حفظ خدم و حشمش دانه چینِ خرده ریزِ لقمه های اشرف ‫#‏غنی شود. او در سنجش میان مردم و مطالبات برحق آنها با مانندن در قدرت و اندک قوت لایموتی که اشرف غنی به او می دهد؛ گزینه دوم را انتخاب کرد.

 

3 ـ حرکت دیروز نوید بخش فرداهای بهتر است. رهبریِ پوسیده دیروز جوابگوی مردم امروز نیست. در تظاهرات دیروز دیده شد که جوانانی بسیار آگاه تر، خلاق تر، انسان تر و با اخلاق تر می توانند بدون کمک و اجازه کسانی مانند #محقق، خود تحول آفرین بوده و مطالبات برحقشان را خواستار شوند. حرکت محقق بر خلاف این جریان پیش رونده خود کشی سیاسی او بود. محقق با سخنان دیشبش خود را دفن شد.

 

چرخ تاریخ حرکت خواهد کرد و آنهایی که عقب مانده اند، یا باید آبرومندانه به گوشه ای بنشینند یا هر روز رسواتر گردند.