شورای سراسری هزاره‌های افغانستان چندی پیش فعالیت‌های گسترده خود را در نقاط مختلف افغانستان آغاز کرد. اینک این شورا طی یک مراسم رسمی، دفتر مرکزی خود را به تاریخ 26 قوس، در کابل افتتاح کرد.

 

مولوی سراج‌الدین بدخشی، رئیس این شورا در سخنان خود گفت، همۀ ما از یک پدر و مادر آفریده شدیم و از این لحاظ باید همدیگر را برادر و برابر بدانیم. وی در ادامه صحبت‌های خود از زحمات اعضای این شورا و سایر کسانی که برای موفقیت‌های روزافزون این شورا زحمت کشیدند، تشکری کرد و به مهمانان خیر مقدم گفت.

 

نعیم معلم‌زاده یکی از اعضای این شورا، محمد ناطقی کارشناس مسایل سیاسی، قمبرعلی تابش شاعر و استاد دانشگاه، محمدجواد سلطانی استاد دانشگاه و جامعه‌شناس، سلمان‌علی ارزگانی خوشنویس مطرح کشور، ذوالفقار امید رییس حزب کار و توسعه و سمیع دره‌ای سخنگوی شورای سراسری هزاره‌های اهل سنت در این برنامه سخنرانی کردند و هر یک از فعالیت‌های این شورا تقدیر کرده و آرزوی موفقیت کردند.

 

آقای احمدی، معاون شورای سراسری همبستگی هزاره‌های افغانستان نیز در ادامه این برنامه، پیام شورای همبستگی را به خوانش گرفت.

 

در نهایت برنامه با قطع نوار از سوی بزرگان مجلس به پایان رسید.