عبدالخالق هزاره، هشتاد و دو سال پیش، زمانی که متعلم مکتب بود، با فیر مرمی نادرشاه را کشت. او و تمامی اعضای خانواده و دوستانش پس از چندین روز شکنجه در دهمزنگ کابل به دار آویخته شدند. از سالگرد شهادت او همه ساله در نقاط مختلف جهان یادبود به عمل می‌آید.

                                                    

عده‌ای از فعالان مدنی و شهروندان کابل شامگاه روز جمعه، 27 قوس، در مقابل قصر دارالامان گردهم آمدند و برای یادبود از عبدالخالق هزاره شمع روشن کردند.

 

اشتراک‌کنندگان در این برنامه با روشن کردن شمع و گرفتن عکس عبدالخالق به دستان‌شان، از این روز تجلیل کردند.

 

در این مراسم عده‌ای از شاعران نیز به شعرخوانی پرداختند. مرتضی برلاس، ترنم سیدی، علی دای‌فولادی و اسماعیل غیبی از جمله شاعرانی بودند که دراین برنامه شعر خواندند.

 

عکاس: ناظرحسین محمدی