پرند ه در قفس 

 

 

 

 

 

پرواز در قفس

 

در دهی

در قلب دایکندی1

دختری که دانشگاه را تمام کرده

 قالیچه می بافد

 و غزل غزل های سلیمان را از بر می خواند

 حال آن که قرن هاست

 پرنده مرده است

 

 

.............................................................

فبروری 2016 - 09 حوت/اسفند 139428

اوپسالا سویدن

 

1.ولایت یا استانی در مرکز افغانستان.

2. عکس از مظفر علی