بیست و یکمین سال درد فراق پیشوای عدالت خواهی در استانبول، ترکیه

گزارش مراسم سالیاد شهادت رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری.

 

 

 

 

انجمن محصلین هزاره مقیم ترکیه با اندوه به تاریخ 27 فوریه 2016 به منظور گرامی داشت سالگرد شهادت رهبر شهید  استاد عبدالعلی مزاری گفتمانی را تحت عنوان " مزاری؛ هویت و ملت سازی" در شهر استانبول ترکیه برگزار کرد. در این مراسم آقایان احمد بهزاد وکیل منتخب ولایت هرات در مجلس نماینده گان، عبدالخالق هزاره رهبر حزب دموکراتیک هزاره های پاکستان، خان محمد رجبی نماینده سر قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در استانبول، آقای محمد جم چکرک نماینده شورای جوانان حزب عدالت و توسعه، نماینده موسسه تحقیقاتی دنیای ترک، استادان دانشگاه ها، اقشار مختلف مردم، مهاجرین مقیم ترکیه، محصلین عزیز و رسانه های ملی و بین المللی ترکیه شرکت داشتند.

مراسم به گردانندگی نجیب الله کریمی و شبنم رحیمی و با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز و با خوانش سرود ملی ترکیه و افغانستان ادامه پیدا کرد.

در ابتدای برنامه رحمت الله حمیدی رئیس انجمن محصلین هزاره مقیم ترکیه با درود بر روان پاک رهبر شهید و خوش آمد گوئی به مهمانان مراسم بود و ایشان تاکید داشت که رهبر شهید استاد مزاری شمعی را که برای تمام اقشار جامعه امروزی ما در راه صلح، عدالت، برابری، آزادی و وحدت ملی مردم افغانستان روشن کرده بود برای ما رهنمودی شده و بر ماست تا این مشعل عدالت، برابری و وحدت ملی را با تلاش ها و زحمت های شبانه روزیمان روشن تر از روز قبل بگردانیم.

در ادامه مراسم آقای احمد بهزاد وکیل منتخب ولایت هرات در مجلس نمایندگان افغانستان، شخصیت رهبر شهید را منحصر به فرد دانسته او را الگوی برای تمام انسان های آزاده و عدالت خواه دانست. ایشان افزود؛ "رهبر شهید؛ عدالت اجتماعی را در افغانستان یک اصل میدانست". آقای بهزاد "رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری را حامی جوانان و نیروی پر انرژی جامعه دانسته تاکید ورزید استاد مزاری خود را خادم ملت میدانست و همیشه تلاش میکرد تا استعداد های جامعه هزاره را رشد بدهد". سخنران بعدی مراسم آقای عبدالخالق هزاره رهبر حزب دموکراتیک هزاره های پاکستان، سخنان خویش را با نگاهی گذرا به تاریخ هزاره ها و به ویژه هزاره های پاکستان، ریشه های عمیق مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه هزاره را عنوان بحث خویش قرار داده به حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان اشاره کردند، آقای هزاره تداوم حیات هر ملتی را به تشکلهای منظم و کار های جمعی وابسته دانسته به نکات جالب و قابل تأمل اقتصادی اشاره کردند. در اخیر آقای هزاره جوانان را به فعالیت های جمعی تشویق نمودند.

 

 

 

در قسمت های بعدی مراسم مسئول سرقونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان، نماینده شورای جوانان حزب عدالت و توسعه، نماینده موسسه تحقیقاتی دنیای ترک و مدیر عمومی پروگرامهای تلویزیون ملی ترکیه هر یک به نوبه خود صحبت کرده به ابعاد مختلف زندگی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی رهبر شهید اشاره کردند. در ادامه برنامه مقاله های نوشته شده توسط اعضای خردمند انجمن به خوانش گرفته شد. همچنین اجرای زیبای گروه سرود انجمن محصلین هزاره و موسیقی در وصف رهبر شهید توسط هنرمند شایسته ای مان آقای فرید فریاد از جمله برنامه های بود که رونق مجلس مان را چند برابر ساخت.

 

بخش نشست علمی بعد از حدود یک ساعت وقفه و صرف نان چاشت و با اشتراک دکتر مظفر اورکلی استاد دانشگاه بی کنت، دکتر عبدالله محمدی استاد دانشگاه آرداهان، دکتر کورشاد یلدرم استاد دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول و آقای آصف مبلغ نویسنده و محقق آغاز گردید؛ استادان هریک روی موضوعات مختلف و مشکلات موجود جامعه مان بحث کرده به تحلیل نشستند. در ختم نشست علمی، محصلین سئوالات خویش را با اعضای این نشست و آقای بهزاد در میان گذاشتند و مباحث بصورت جواب و سوال دنبال شد.

 

 

در حاشیه این مراسم نمایشگاه آثار هنری نیز برگزار گردید.

انتخابات سالانه انجمن محصلین هزاره مقیم ترکیه نیز طبق روال هر سال برگزار شد که رحمت الله حمیدی رئیس قبلی انجمن محصلین هزاره برای بار دوم بعنوان رئیس انجمن محصلین انتخاب گردید. در اخیر انجمن محصلین هزاره مقیم ترکیه با قطع نوار، رسمی شدن انجمن را دراداره انجمن های جمهوری ترکیه با حضور آقای احمد بهزاد، عبدالخالق هزاره، استادان دانشگاه و محصلین عزیز جشن گرفته و انجمن بصورت رسمی به فعالیت خویش آغاز کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن محصلین هزاره مقیم ترکیه