من تاجیکم ، جنبش روشنایی بطور کامل حمایت می کنم

 

 

 

من تاجیکم ،اما از جنبش روشنایی بطور کامل حمایت میکنم و از تمام جوانان آگاه و مسول افغانستان میخواهم که از جنبشی روشنایی حمایت کنند و به خیل عظیم مردم بپیوندند.

 

روشنایی، یعنی مخالف و ضد تاریکی است . لذا جنبش روشنایی را میتوان ضد تاریکی و تاریک اندیشی نامید. جنبش روشنایی متعلق به همه ی مردم افغانستان فارغ از قوم و قبیله، دین و مذهب و سمت سو است. همه ی شهروندان افغانستان اعم از دختر و پسر، پیر و جوان، زن و مرد باید از جنبش روشنایی حمایت کنند و مثل قطرات باران به اقیانوس عظیم جنبش روشنایی بپیوندند و از تاریک و سیاهی دوری جویند. جنبش روشنایی متعلق به همه ی مردم افغانستان است، بنابراین همه ی مردم افغانستان از تاجیک و پشتون، ازبک و هزاره و تمام اقوام کوچک و بزرگ و فرد فرد مردم افغانستان از جنبش روشنایی حمایت کنند و به سیل خروشان مردم عدالتخواه و حق طلب ملحق شوند، تا ریشه ی تبعیض و نابرابری از افغانستان کنده شود، عدالت اجتماعی و برابری و مساوات در افغانستان حکمفرما شود، تا هیچ کس از تبعیض و نابرابری رنج نبرد و عدالت و مساوات در بین مردم افغانستان تحقق پیدا کند.

 

جنبش روشنایی درس های به مردم افغانستان داد که قبل از آن وجود نداشت.

 

1 - تظاهرات خیابانی و صلح آمیز و عدم خشونت برای رسیدن به اهداف مشخص و مسلم و خواسته های مشروع و بر حق از طریق راهپیمایی و تظاهرات خیابانی، زیرا قبل از جنبش روشنایی ، معمولا برای رسیدن به اهداف و خواسته ها با جنگ و خونریزی، دیکتاتوری و خودکامگی، کودتا و براندازی صورت گرفته است.

 

 2- تظاهرات صلح آمیز و پرهیز از خشونت نیز یکی از دست آورد های جنبش روشنایی است، زیرا قبل از جنبش روشنایی، تظاهرات ها خشونت آمیز و حتی با جنگ و خونریزی و جنگ مسلحانه و تبادل گلوله و تیر اندازی صورت گرفته است. چنانكه در مزار شریف صورت گرفت ، در کابل و شهر های دیگر که از بین تظاهرات کنندگان تیر اندازی شد و چندین نفر کشته و زخمی شدند، اما خوشبختانه در جنبش روشنایی چنین چیزی تا هنوز صورت نگرفته است.

 

 3- تظاهرات مسالمت آمیز و صلح آمیز و عدم خشونت نشاندهنده سطح بالایی آگاهی و بصیرت مردمی و بلوغ سیاسی یک ملت و کشور است، زیرا تظاهرات صلح آمیز و عدم خشونت ،استاندارد پذیرفته شده جهانی است و بهترین روش دموکراتیک در تمام جهان و کشورهای اروپایی است.

 

 4- تظاهرات صلح آمیز و مسالمت آمیز باید الگو و سرمشق تمام مخالفان نظام سیاسی افغانستان از جمله طالبان مسلح و دیگران شود، سلاح بر زمین بگذارند و بجای ترور و انتحار، ترس و وحشت ایجاد کردن ،از روشهای دموکراتیک و صلح آمیز استفاده کنند.

 

 5- مخالفت مدنی و متمدنانه با روش های مختلف از جمله تظاهرات خیابانی صلح آمیز و عدم خشونت باید در افغانستان نهادینه شود و در زمان های مختلف علیه بیعدالتی ،تبعیض و نابرابری ومخالفت با حکومتها صورت گیرد، زیرا جنگ و خونریزی، انتحار و انفجاری راه حل واقعی در دراز مدت نیست و نتایج بسیار وحشتناکی در پی دارد ، چنانكه امروز در افغانستان وجود دارد .

 

 6 - تظاهرات صلح آمیز و مسالمت آمیز، نافرمانی مدنی منجر به انقلاب های بزرگی در طول تاریخ شده است و دست آورد های درخشانی داشته است که با جنگ مسلحانه، ترور و انتحار میسر نشده است. بطور مثال انقلاب هندوستان به رهبری مهاتما گاندی و یا انقلاب آفریقایی جنوبی به رهبری نلسون ماندلا و انقلاب گل رز در گرجستان (۲۰۰۳) و انقلاب نارنجی در اکراین (۲۰۰۴) شده‌است. از دیگر جنبش‌ها و مقاومت‌های بی‌خشونت می‌توان از انقلاب جین بلاروس و انقلاب یاس در تونس و مبارزهٔ مخالفان کوبا یاد کرد.

 

بسیاری از جنبش‌های ترویج فلسفهٔ عدم خشونت یا صلح‌دوستی، روش‌های صلح‌آمیز را به عنوان یک راه موثر برای رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی خود اتخاذ کرده‌اند. آن‌ها از تاکتیک‌های مقاومت بی‌خشونت بهره می‌جستند مانند: جنگ اطلاعات، برپایی اعتصاب، بیدار (با سکوت در روز یا شب)، اعلامیه پخش کردن، دست‌نویسی شعارها و اعلامیه‌ها، کپی کردن سخنرانی‌ها و نوارهای صوتی، اعتراض از طریق هنر شامل تئاترهای خیابانی، موسیقی و شعر اعتراض، آموزش جامعه و ارتقاء سطح آگاهی، لابی، مقاومت در برابر مالیات، نافرمانی مدنی، تحریم، درگیری حقوقی یا دیپلماتیک، خودداری از پرداخت مالیات، خودداری از دریافت جوایز و افتخارات، و اعتصاب عمومی. کنش بی‌خشونت با غیر منفعل بودن و مداخله برای برقراری صلح تفاوت دارد.