‏کابل از تو دل‌گیرم!

 

 

از تو دل‌گیرم چون از شهر خراباتی و رندان تبدیل به ‫#‏قتله‌گاه شیردلان تاریخ و پرورش‌گاه زورمندان معاصر شدی، از تو دل‌گیرم چون هر قدمی تو خاطرات تلخی را به جا گذاشته است که هرگز تاریخ آنرا فراموش نخواهد کرد. هر مادری، پدری، خواهری، برادری و دوستی یکی از عزیزانش را در گوشه‌این شهر از دست داده است و این‌جا برای همه دل‌گیر شده است.

اما قتله‌گاه ‫#‏دهمزنگ: جایی که در طول تاریخ شیرمردان روزگار را به خاک و خون کشانده است؛ این مکان در روز شنبه سیاه، صدها جوان فرهیخته را به جرم عدالت‌خواهی تکه و پاره کرد، دل میلیون‌ها انسان را داغ‌دار و عبور ازین مکان دل هر رهگذری را می‌شکند. شاید کمتر کسی در جهان باشد که با تصویر دلخراش این مکان نا آشنا مانده باشد.

و تو ای دهمزنگ، ای گورستان عدالت‌خواهی، ای قتله‌گاه شیردلان تاریخ، از تو دل‌گیرم چون تو اندکی سنگینی پای کودک و مادری را که برای روشنای آمده بود تحمل نتوانستی، در حالیکه همواره میدان برای مانور صدها زورمندی هستی که با عبور از آنجا رهگذران را خاک آلود می‌کنند.

دل‌گیرم از تو، چون تو در آغوش پرچم کشورم پاره‌های تن صدها انسان بی‌گناه را روانه مزار‌ش کردی و لکه‌ی سیاهی در صفحه تاریخ انداختی. دل‌گیرم از تو چون تو صدها کودک را از مهر پدری، صدها مادر را از دیدن پسر و صدها خانم را از مهر شوهر محروم کردی.

پس چه‌گونه من این‌جا زندگی کنم، هرسو که گام برمیدارم خاطرات تلخی را برایم زنده می‌کند که از زندگی دلسردم می‌کند.

بیایید ای هم‌میهنان دست به دست هم دهیم، هم‌دل و هم‌دیگر پذیر شویم تا این خراب آباد را از این شرمندگی نجات دهیم!

 

‪#‎enlightenment ‪#‎kabul ‪#‎afghanistan ‪#‎hazara

‫#‏جنبش_روشنايي